Föräldrasamverkan

Tillsammans med dig som förälder/vårdnadshavare lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vi vill värna om ett gott och nära samarbete med hemmet byggt på förtroende och respekt

Förtroende och respekt

Vi på Förskolan Stubben vill att varje familj ska få en god introduktion till förskolan och vad vi kan erbjuda. Det är du som vårdnadshavare som är viktigast för ditt barn. Förskolan är ett komplement till hemmet. Vår verksamhet utgår ifrån förskolans läroplan.

Det är den dagliga kontakten som är viktigast för oss.


Vi erbjuder

  • Föräldraaktiv inskolning under en vecka. Under barnets andra inskolningsvecka är det viktigt att du som förälder eller anhörig finns tillgänglig vid behov.
  • Uppföljningssamtal 2 månader efter inskolningen
  • Information om verksamheten genom digital fotoram samt dokumentations- och informationstavla
  • Föräldrabrev via mail
  • Föräldramöte, fixarkväll, sommarfest, föräldrafika och luciafirande
  • Utvecklingssamtal 1-2 gånger/år

Sidan uppdaterades