Förskolan Stubben

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Stubben

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Prästvägen 19

281 53 Finja

Våra avdelningar

Grindstugan: 0451-26 79 70

Nyponet: 0451-26 79 71

Smultronet: 0451-26 79 72Rektor

Sandra Jönsson

Telefon: 0451-26 84 89

Skicka meddelande

Förskolan Stubben

Förskolan Stubben i Finja är Grön Flagg-certifierad. Med vårt miljömedvetna arbete bidrar vi till en hållbar utveckling och arbetar med olika projekt inom Grön Flagg.

Förskolan Stubben i Finja

Foto: Inga-Lena Askman

Om förskolan

Vi erbjuder barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Vår utemiljö är stimulerande och inbjuder till inspirerande lekar och aktiviteter. Vi odlar, komposterar och lär barnen att källsortera. Det är läroplanen för förskolan som ligger till grund för vår verksamhet. 

På vår förskola har vi en kokerska som lagar all mat. Vi strävar efter att servera så mycket ekologisk mat som möjligt. En dag i veckan är det vegetariskt.


I nära anslutning till förskolan ligger skolan som har elever från förskoleklass till skolår 6.


Profil

Förskolan Stubben är en Grön Flagg-förskolalänk till annan webbplats. I juni 2013 blev vi certifierade och kunde hissa vår gröna flagga.


Så här arbetar vi

Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön. Vi hoppas att vi kan ge dem en bra grund att stå på. I kretsloppet ingår odling, kompostering, källsortering, återvinning samt djurens betydelse. Detta vill vi förmedla till barnen.


Varje år deltar vi i Skräpplockarveckanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som anordnas av Håll Sverige Rent.


Varje år arbetar vi med tre utvecklingsmål inom Grön flagg.


Sidan uppdaterades 2020-05-13