Förskolan Stubben

Förskolan Stubben i Finja är Grön Flagg-certifierad. Med vårt miljömedvetna arbete bidrar vi till en hållbar utveckling och arbetar med olika projekt inom Grön Flagg

Förskolan Stubben i Finja

Foto: Inga-Lena Askman

Kontakt

Besöksadress: Prästvägen 19, Finja

Grindstugan: 0451-26 79 70

Nyponet: 0451-26 79 71

Smultronet: 0451-26 79 72


Skicka post till förskolan


Om förskolan

Vi erbjuder barnen en trygg, lärorik och kreativ miljö. Vår utemiljö är stimulerande och inbjuder till inspirerande lekar och aktiviteter. Vi odlar, komposterar och lär barnen att källsortera. Det är läroplanen för förskolan som ligger till grund för vår verksamhet. 

På vår förskola har vi en kokerska som lagar all mat. Vi strävar efter att servera så mycket ekologisk mat som möjligt. En dag i veckan är det vegetariskt.


I nära anslutning till förskolan ligger skolan som har elever från förskoleklass till skolår 6


Våra avdelningar

Förskolan Stubben har tre avdelningar.

På Nyponet och Smultronet går de yngsta barnen, ålder ca 1-3.

På Grindstugan går de äldsta barnen, ålder ca 4-5.


Profil

Förskolan Stubben är en Grön Flagg-förskola. I juni 2013 blev vi certifierade och kunde hissa vår gröna flagga.

Grön Flagg-förskola Länk till annan webbplats.


Så här arbetar vi

Vår målsättning är att barnen tidigt ska lära sig att ta hand om miljön. Vi hoppas att vi kan ge dem en bra grund att stå på. I kretsloppet ingår odling, kompostering, källsortering, återvinning samt djurens betydelse. Detta vill vi förmedla till barnen.


Varje år deltar vi i Skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent.

Varje år arbetar vi med tre utvecklingsmål inom Grön flagg.

Sidan uppdaterades