Äventyret

4-5-årsavdelningen

Årets projekt

Projekten arbetar vi gemensamt med förskolorna Bergmanska och Frö & Freja. Årets projekt handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling.

Bygg och konstruktion

Bygg och konstruktion är viktigt i vår verksamhet och finns på alla avdelningar. Barnen har möjlighet att göra upptäckter kring balans, hållfasthet och stabilitet. Utifrån barnens intressen görs tillägg i materialet. Just nu har vi skapat en ljusbygg där barnen har möjlighet att inte bara fokusera på matematiska begrepp kring höjd, längd, tyngd, och former som finns naturligt i byggleken. Här kan de även utforska transparens och skugga, de kan förändra bilden av deras bygge och leka med miljön kring konstruktionen.

Ljus som projeceras på väggen

En ljusbygg. Foto: Sofie Lidgren Eriksson

Vår ateljé

Ateljén lockar till skapande med färg. Även det kreativa och fria skapandet förutsätter att barnen har något att inspireras av och att uttrycka sig med. Här finns konstbilder att göra sina egna tolkningar av och allt material finns tillgängligt för barnen.

Förskolan Mio avdelning Röd

fotograf Lena Nilsson

Ateljén på avdelningen

Fotograf; Veronica Malmsten

Naturen

Närheten till naturen gör att vi ofta och gärna vistas där. Skogen ger möjlighet till ett djupare utforskande, men även till rörelse och reflektion.


Med digitalkameran som verktyg har barnen möjlighet att koppla samman digitalt med analogt och kan via Greenscreen bygga upp sagovärldar som utvecklar deras berättande och fantasi.

två barn som använder en kamera

Foto: Lena Nilsson

Tidigare projekt

Barnen intresserade sig snabbt för det magiska i skogen och detta startade upp vår avdelnings utforskande av Vinslöv. Barnen hittade svampar i skogen som de sa var dinosaurieägg och genast var nyfikenheten väckt. "Vi måste bygga ett bo till dem" "Det behöver vara varmt för att de ska kläckas".

Barnen undersöker "äggen" i boet de byggt.

Fotograf; Veronica Malmsten

Barn skapar i olika material

Fotograf; Åsa Gustafsson

Barnens intresse för dinosaurier förflyttade oss ut i rymden och till "dinosaurieplaneten". Här har barnen sett möjligheter att skapa i olika material och att tillsammans tänka på vad skulle kunna finnas på en planet där dinosaurier kommer ifrån.

"Här finns eldsflammor för det behöver de till raketen när de ska komma till oss".

Sidan uppdaterades