Förskolan Mio

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Mio

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Vannebergavägen 34

288 32 Vinslöv

Våra avdelningar

Grön: 0451-26 77 28

Blå: 0451-26 77 26

Röd: 0451-26 77 27Rektor

Annette Johansson

Telefon: 0451-26 77 32

Specialpedagog

Vakant

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande till

Våra avdelningar

  • Ingen giltig användare vald.

För att miljön ska kunna utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt har vi valt att ha våra barngrupper åldersindelade.


Miljön är föränderlig för att barnens nyfikenhet och lust att lära ska väckas.


Grön är en 1-2 årsavdelning

Blå är en 2-3 årsavdelning

Röd är en 4-5 årsavdelning


Årets projekt;

Läsåret 18/19 har vi fortsatt projektet;

"Barnen för naturen, naturen för barnen" som är ett gemensamt projekt med förskolorna Bergmanska och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling. Detta år fokuserar vi på den hållbara människan.

 

Mer om detta finns att läsa under "Projekt".

 

Lilla Gården

Avdelning Grön har en egen gård med utmaningar och material som är intressanta och spännande för de yngsta på förskolan.

 

Stora Gården

Avdelning Blå och Röd har en gemensam gård som är större och med material för de lite äldre barnen. I sandlådan finns möjlighet till utforskande av lutning med hjälp av vatten. På gården finns också plats för bygg och konstruktion med material som är för stora att använda inne.  

Förskolan Mio

Fotograf: Julia Arbelaez Berggren

Sidan uppdaterades 2018-08-20