Våra avdelningar

För att miljön ska kunna utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt har vi valt att ha våra barngrupper åldersindelade.

Lust att lära

Miljön är föränderlig för att barnens nyfikenhet och lust att lära ska väckas.


Våra avdelningar

Tryggheten är en 1-2 årsavdelning

Vänskapen är en 2-3 årsavdelning

Äventyret är en 4-5 årsavdelning

Årets projekt

Läsåret 19/20 heter projektet; ”Tillsammans tar vi ett steg mot en omsorgsfull värld och en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi gemensam intelligens.” Detta är ett gemensamt projekt med förskolorna Bergmanska och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling. Föregående års projekt "barnen för naturen, naturen för barnen" för oss vidare till fokus på gruppens betydelse i mötet med världen där både hållbara relationer och hållbar miljö samspelar.

Läs mer om våra projekt

Lilla Gården

Avdelning Tryggheten har en egen gård med utmaningar och material som är intressanta och spännande för de yngsta på förskolan.

Barn som leker på en lekplats

Foto: Veronica Malmsten

Stora Gården

Avdelning Vänskapen och och Äventyret har en gemensam gård som är större och med material för de lite äldre barnen. I sandlådan finns möjlighet till utforskande av lutning med hjälp av vatten. På gården finns också plats för bygg och konstruktion med material som är för stora att använda inne.  

Foto: Veronica Malmsten och Julia Arbelaex Berggren

Sidan uppdaterades