Studiebesök

Förskolan ska vara en plats för möten mellan barn-barn, barn-pedagoger, pedagoger-föräldrar, pedagoger-pedagoger. Vi vill synliggöra barnen på förskolorna Bergmanska, Frö & Freja och Mio, så att vårt arbete på sikt kan förändra samhället.

Utbyte av erfarenheter och tankar

Vi ser det som ett stort värde att utbyta erfarenheter och tankar med andra människor genom studiebesök och/eller föreläsningar.


Vi tar emot studiebesök på någon av förskolorna under 2-3 timmar. Ni har möjlighet att välja innehåll utifrån ämnen nedan:

  • Rundtur på avdelningarna
  • Historik - förändringsarbete
  • Barnsyn - kunskapssyn
  • Pedagogisk dokumentation
  • Miljön som den tredje pedagogen
  • Projektinriktat arbetssätt
  • Organisation
  • Pedagogrollen

 

Kontakt

Om du som föräldrar vill besöka förskolan Mio inför ditt barns förskolestart, ring förskolan 0451-26 77 28.


Sidan uppdaterades