Förskolan Mio

Vi har en genuin kunskap om den barnsyn som präglar förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Där säger man att varje barns unika blick på världen måste respekteras. De har ett tänkande som vuxit ur en djup demokratiskt syn på människan där kommunikation är livsavgörande.

Förskolan Mio i Vinslöv

Foto: Sofie Lindgren Eriksson

Kontakt

Besöksadress: Vannebergavägen 34, Vinslöv

Tryggheten: 0451-26 77 28

Vänskapen: 0451-26 77 26

Äventyret: 0451-26 77 27


Skicka post till förskolan

 

Hej och välkommen,

du hittar oss i östra delen av Vinslöv, med naturen alldeles intill. Att vara i naturen och skogen intill ger barnen möjlighet att vistas i en miljö som är utmanande, både motoriskt och utforskande.


Förskolans tre avdelningar är åldersindelade och har miljöer som utmanar de olika åldrarna. En del av barngruppen eller hela gruppen följs åt tillsammans med en del av arbetslaget under förskoletiden.


Vi bygger verksamheten utifrån våra värdeord. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Pedagogisk profil

Förskolorna Bergmanska, Frö & Freja och Mio hämtar sin inspiration från de kommunala förskolorna i Italienska staden Reggio Emilia. Våra förskolor har en gemensam organisation som bygger på en stark tro på människans möjligheter. Vi har en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende drivkraft att utforska världen.


Vi erbjuder studiebesök och föreläsningar, se länk längre ner på sidan.

Så här arbetar vi

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbetet. Genom den vill vi synliggöra barnens lärandeprocesser. Det är också ett viktigt redskap för pedagogerna, för i den pedagogiska dokumentationen skapas en förståelse för det enskilda barnet och gruppens tankar, teorier och lärande.

Genom pedagogisk dokumentation ges vi möjlighet att utveckla vår verksamhet så att den möter upp och är utvecklande för barnen som vistas där.


Alla barn i förskolan, stora som små, ingår i något projektarbete. Genom att arbeta i projekt skapar barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Deras erfarenheter, deras nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara och utmanas vidare.


Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till upplevelser, upptäckter, skapande, experimenterande, lek och lärande. Barnen ska ges möjligheter till att få nya utmaningar, känna att de kan och därmed få tillit till sig själva.

Sidan uppdaterades