Förskolan Harpan (Fristående förskola)

Förskolan Harpan är en kristen förskola med musikprofil. Förskolans huvudman är Pingstkyrkan i Hässleholm.

Förskolan Harpan

Foto: Susanne Stolt

Kontakt

Besöksadress: Finjagatan 19, Hässleholm

0732-64 61 57

Vi finns på instagram @forskolan_harpan


Om förskolan

Förskolan består av två avdelningar, Pärlan och Diamanten, med totalt 31 barn. Personalen har musik och sång som sitt stora intresse vilket inspirerar barnen att spränga sina gränser musikaliskt och rytmiskt.

På den egna gården finns det gungor, rutschkana, cykelbana och ett stort sandhav. Harpan ligger på gångavstånd från gamla T4-området och centrum i Hässleholm vilket innebär närhet till fantastiska skog- och grönområden samt Kulturhuset med teatersalong, bibliotek med mera.


Besök gärna Förskolan Harpans webbplats.

Förskolan Harpans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Profil

Att syssla med musik är inte bara roligt, det har även andra effekter. Musik är dunderhonung för inlärning och det mesta blir bättre och smidigare, barnens koncentrations- och problemlösningsförmåga ökar, liksom språkförståelsen. Musik är en av de faktorer som utvecklar hjärnan mest, särskilt hos unga. Därför är vi stolta över att vara en förskola med musikprofil.


Vi jobbar med hela kroppen och förmedlar känslorna i musiken genom, sång, rytm, rörelse och drama. Att få barnen medvetna om sin egen röst och att ge dem självförtroendet att våga använda den är ett viktigt mål för oss. Två gånger om året har vi musikföreställningar inför en stor publik. Dessa har en viktig plats i vår verksamhet.


En stor bidragande orsak till att vi lyckas med vår profil är pedagogernas stora kunskap och erfarenhet av sång och musik vilket gör att det blir naturligt att föra över detta till barnen.


Så här arbetar vi

Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet både med det enskilda barnet och hela barngruppen.


Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.


När barnet känner sig tryggt och blir erbjudet ett varierat material, utmanande aktiviteter och en engagerad personal som lockar till utforskning och lek kommer lärandet och nyfikenheten. Barnet kan lättare ta till sig kunskapen och tycker det är roligt. Det blir ett samspel barn – barn och barn – vuxen.


Barn är guldgruvor. Det är vår uppgift att få guldet att glimma. Vi vill ge barnen en bit bra barndom och en tid att minnas med glädje.


Förskolan Harpans värdegrund

Vi vill vara en förskola som

  • är trygg och där alla barn har samma värde.
  • speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen).
  • utgår från vad som bedöms vara barnens bästa.
  • prioriterar omsorg, utveckling och lärande.
  • ger barnen rätt till delaktighet och inflytande.
  • uppmuntrar till utforskande, nyfikenhet och lust att leka.
  • samarbetar på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt.
  • har en hälsofrämjande miljö.
  • står för kristna värderingar.

Sidan uppdaterades