Förskolan Harpan

Rektor

Susanne Stolt

Besöksadress

Finjagatan 19

281 50 Hässleholm

Telefon: 0732 646 157

Skicka meddelande till

Förskolan Harpan

Förskolan Harpan (Fristående förskola)

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Förskolan Harpan är en kristen förskola med musikprofil. Förskolans huvudman är Pingstkyrkan i Hässleholm.

Förskolan Harpan

Foto: Susanne Stolt

Besök gärna vår egen webbplats www.forskolanharpan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om förskolan

Förskolan består av två avdelningar, Pärlan och Diamanten, med totalt 31 barn. Personalen har musik och sång som sitt stora intresse vilket inspirerar barnen att spränga sina gränser musikaliskt och rytmiskt.

På den egna gården finns det gungor, rutschkana, cykelbana och ett stort sandhav. Harpan ligger på gångavstånd från gamla T4-området och centrum i Hässleholm vilket innebär närhet till fantastiska skog- och grönområden samt Kulturhuset med teatersalong, bibliotek etc.


Profil

Att syssla med musik är inte bara roligt, det har även andra effekter. Musik är dunderhonung för inlärning och det mesta blir bättre och smidigare, barnens koncentrations- och problemlösningsförmåga ökar, liksom språkförståelsen. Musik är en av de faktorer som utvecklar hjärnan mest, särskilt hos unga. Därför är vi stolta över att vara en förskola med musikprofil.


Vi jobbar med hela kroppen och förmedlar känslorna i musiken genom, sång, rytm, rörelse och drama. Att få barnen medvetna om sin egen röst och att ge dem självförtroendet att våga använda den är ett viktigt mål för oss. Två gånger om året har vi musikföreställningar inför en stor publik. Dessa har en viktig plats i vår verksamhet.


En stor bidragande orsak till att vi lyckas med vår profil är pedagogernas stora kunskap och erfarenhet av sång och musik vilket gör att det blir naturligt att föra över detta till barnen.


Så här arbetar vi

Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet både med det enskilda barnet och hela barngruppen.


Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.


När barnet känner sig tryggt och blir erbjudet ett varierat material, utmanande aktiviteter och en engagerad personal som lockar till utforskning och lek kommer lärandet och nyfikenheten. Barnet kan lättare ta till sig kunskapen och tycker det är roligt. Det blir ett samspel barn – barn och barn – vuxen.


Barn är guldgruvor. Det är vår uppgift att få guldet att glimma. Vi vill ge barnen en bit bra barndom och en tid att minnas med glädje.

 

Förskolan Harpans värdegrund

 • Förskolan ska avspegla samhällets gemensamma demokratiska värderingar
 • Förskolan ska prioritera utveckling och lärande
 • Vi arbetar efter förskolans läroplan, värdegrund och uppdrag
 • Vi lägger grunden för ett livslångt lärande
 • Vi använder väl tillämpade metoder och material
 • Pedagogerna ska vara välutbildade och ges kontinuerlig kompetens utveckling
 • Vi ska ha och arbeta efter en likabehandlingsplan
 • Vi arbetar för barns tilltro till vuxna, för konfliktlösning och en optimistisk livssyn
 • Vi arbetar för att barn ska ha rätt att få vara barn
 • Förskolan ska vara förskola
  Vi ska vara ett komplement till hem och föräldrar
 • Vi ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld
 • Vi ska vara öppna mot samhället
 • Vi hjälper barnen lära för livet och om livet
 • Förskolan ska vara en trygg verksamhet där alla barn har samma värde
 • Vi har en struktur i vår verksamhet som hjälper barnet om det skulle få kaos på fritiden eller hemma och där barn får vara barn
 • Vi skapar tillit mellan barn och vuxna
 • Förskolan ska skapa delaktighet
 • Vi ska ge inflytande och möjlighet till påverkan för barn och vuxna
 • Vi lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och utveckla förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar
 • Förskolan ska vara för var och en
 • Vi ska alla ses som olika individer och respekteras för den man är
 • Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov
 • Vi hjälper barnen förstå varandras olikheter
 • Förskolan ska ha en hälsofrämjande miljö
 • Vi stärker varje barns självkänsla och självförtroende
 • Vi vill att alla barn ska kunna äta med god aptit på förskolan
 • Vi erbjuder en god miljö för utveckling, lek och lärande
 • Vi ska uppmuntra barnens lust till rörelse och naturupplevelser
 • Förskolan står för kristna värderingar
 • Vi vill förmedla de kristna högtiderna och traditionerna
 • Vi vill att alla barn ska förstå att alla, stora som små, är lika värdefulla
 • Vi vill att barnen ska lära känna bibelns berättelser

Sidan uppdaterades 2018-10-28 av Gunvor Borre