Mimer

4-5-årsavdelning.

Tidigare projekt

Genom de 100 språken utforskar vi vårt projekt

Barn utforskar ljud och rörelse i naturen” Barn och pedagogers relation till naturvetenskapens språk”.


Årets projektuppgifter och barnens intresse för duvor som kommer till vår Atriumgård visar oss en väg att gå i vårt gemensamma projekt ”Barn utforskar ljud och rörelse i naturen”.


”Vi vill bygga ett bo till duvan”

barn bygger bo till duvan

Fotograf; Monika Jonsson

barn bygger bo till duvan

Fotograf; Monika Jonsson

ritad bild av en duva

Fotograf; Pia Nilsson

Eftersom barnen iakttar och funderar kring duvan/fåglars rörelser ”Den hade sina vingar rakt ut i himlen och vingla när den flög” arbetar vi med rörelsen på olika sätt ….

barn gör skuggrörelser med sjal

Fotograf; Monika Jonsson

ritad bild av fågel i rörelse

Fotograf; Pia Nilsson

 

… och med fjädrar

barn undersöker fjäder med mikrokop

Fotograf; Monika Jonsson

barn arbetar med fjädrar i ateljén

Fotograf; Monika Jonsson

barn skapar fjäder i lera

Fotograf; Monika Jonsson

Sidan uppdaterades