Våra avdelningar

För att miljön ska kunna utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt har vi valt att ha våra avdelningar åldersindelade. Miljön är föränderlig för att barnens nyfikenhet och lust att lära ska väckas.

Gemensam atelje

På vår förskola har vi förmånen att ha en stor gemensam ateljé, där barnen får möjlighet att skapa och utforska på djupet.


Här kan man prova på sånt som man inte gjort innan. - Pojke 5år

Läs mer om vår ateljé

Årets projekt

Läsåret 20/21 heter projektet; Tillsammans tar vi ett steg mot en omsorgsfull värld och en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi gemensam intelligens.Detta är ett gemensamt projekt med förskolorna Bergmanska och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling. Föregående års projekt "barnen för naturen, naturen för barnen" för oss vidare till fokus på gruppens betydelse i mötet med världen där både hållbara relationer och hållbar miljö samspelar.

Läs mer om våra projekt

Sidan uppdaterades