Stora ateljén

Ett barn har hundra språk.

Utforska omvärlden

Det handlar om bild, musik och skapande, estetik, matematik, språk, lek, naturvetenskap, förhållningssätt, tankar och drömmar. Barn utforskar sin omvärld och skapar sin identitet och det är viktigt att de har tillgång till alla de olika språk som ryms inom oss människor. Allt hör ihop och all delarna är lika viktiga.

Fotograf; Monika Jonsson

skapande i ateljén

Fotograf; Monika Jonsson

skapande i lera

Fotograf; Monika Jonsson

utforskande av löv

Fotograf; Monika Jonsson

Sidan uppdaterades