Förskolan Frö och Freja

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Frö och Freja

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Långgatan 17

288 31 Vinslöv

Våra avdelningar

Ask: 0451-26 77 39

Embla: 0451-26 77 40

Ymer: 0451-26 77 41

Mimer: 0451-26 77 42Rektor

Annette Johansson

Telefon: 0451-26 77 32

Specialpedagog

Vakant

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande till

Projekt

  • Ingen giltig användare vald.

Pågående projekt:

"Barnen för naturen, naturen för barnen" är ett gemensamt projekt med förskolorna Bergmanska och Mio, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling.

Varför ett gemensamt projekt?

Med gemensamma frågeställningar skapar vi ett lärande pedagoger emellan. Alla kan bidra med sina erfarenheter. Det blir ett kreativt samarbete, där den kollegiala fortbildningen finns som en röd tråd under projektets gång.

 

  • Utmana och utveckla barnens relation till naturen med fokus på barns tankar kring omsorg om djur, miljö och återbyggnad. Vad behövs för att förvalta vår planet? På vilket sätt tar vi vara på barns fantasi och kreativitet för att möta världens behov?
  • Naturen har ingen agenda. Hur kan naturen och dess uterum bidra till utvecklande lek, samspel återhämtning för barnen nu och framöver.

 

Vi vill ta vara på och uppmärksamma barns tankar och teorier, skapa lärmiljöer, skapa och utforska det som tar tanken vidare. Vad är undersökningsbart?

En närvarande och intresserad pedagog ställer genuina frågor, förbinder kunskapsområden och inbjuder till ett gemensamt utforskande av världen. Som medforskande pedagog förutsätts en vilja till fördjupning och vidareutveckling av det kända och okända. I detta ligger också att ödmjukt våga granska både sin egen och varandras roll i verksamheten.

Sidan uppdaterades 2017-11-03