Förskolan Frö och Freja

En unik byggnad med barnens behov som utgångspunkt. Vi har en genuin kunskap om den barnsyn som präglar förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Där säger man att varje barns unika blick på världen måste respekteras. De har ett tänkande som vuxit ur en djup demokratiskt syn på människan där kommunikation är livsavgörande.

Försklan Frö och Freja i Vinslöv

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Långgatan 17, Vinslöv

Ask: 0451-26 77 39

Embla: 0451-26 77 40

Ymer: 0451-26 77 41

Mimer: 0451-26 77 42


Skicka post till förskolan

 

Hej och välkommen,

du hittar oss centralt i Vinslöv med närhet till järnvägsstation och lågstadieskola.


Förskolans fyra avdelningar är åldersindelade och miljön på varje avdelning ändras efter barnens behov och intresse. En del av barngruppen eller hela följs åt tillsammans med en del av arbetslaget under förskoletiden.


Vi bygger verksamheten utifrån våra värdeord. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.


Pedagogisk profil

Förskolorna Bergmanska, Frö & Freja och Mio är inspirerade av den barnsyn som präglar förskolorna i Reggio Emilia som ligger i Norra Italien.  Där säger man att varje barns unika blick på världen måste respekteras. De har ett tänkande som vuxit ur en djup demokratisk syn på människan, där kommunikation är livsavgörande. Vi har en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende kraft att utforska världen.


Vi erbjuder studiebesök och föreläsningar, se länk längre ner.


Så här arbetar vi

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbetet. Genom den vill vi synliggöra barnens lärandeprocesser. Det är också ett viktigt redskap för pedagogerna, för i den pedagogiska dokumentationen skapas en förståelse för det enskilda barnet och gruppens tankar, teorier och lärande.

Genom pedagogisk dokumentation ges vi möjlighet att utveckla vår verksamhet så att den möter upp och är utvecklande för barnen som vistas där.


Alla barn i förskolan, stora som små, ingår i något projektarbete. Genom att arbeta i projekt skapar barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Deras erfarenheter, deras nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara och utmanas vidare.


Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till upplevelser, upptäckter, skapande, experimenterande, lek och lärande. Barnen ska ges möjligheter till att få nya utmaningar, känna att de kan och därmed få tillit till sig själva.


Sidan uppdaterades