Förskolan Borggården

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Borggården

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bergmans Allé 10

Vinslöv

Avdelningar

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Kök: 0451-26 64 50Rektor

Ursula Söderlund

Telefon: 0451-26 62 37

Specialpedagog

Susanne Månsson

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande

Våra avdelningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Spiran:1-2 år
  • Skatten:1-2 år
  • Bryggan: 3-4 år
  • Tornet: 3-5 år
  • Kronan 5-6 år

Vi har åldersindelade barngrupper för att på ett stimulerande och kreativt sätt få möjlighet att utmana varje barn. Våra avdelningar och gemensamma miljöer (salarna) ska vara föränderliga efter barns intressen och vårt nuvarande projekt för att väcka nyfikenhet och lust att upptäcka, leka och lära.

Sidan uppdaterades 2019-12-16