Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolan Borggården

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Borggården

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bergmans Allé 10

VinslövRektor

Ursula Söderlund

Telefon: 0451-26 62 37


Skicka meddelande till

Ursula I Söderlund

Specialpedagog

Susanne Månsson

Telefon: 0451-26 77 98

Avdelningar

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Kök: 0451-26 64 50

Våra avdelningar

Förskolan Borggården har fem avdelningar: Skatten, Spiran, Bryggan, Tornet och Kronan.


För att utmana barnen på ett stimulerande sätt och kreativt sätt har vi delat in våra barn i barngrupper efter ålder.

 

Genom detta arbetssätt kan våra lokaler och vårt material anpassas och växa med barnen och ge dem utmaningar när de byter avdelning.


 

Sidan uppdaterades 2016-01-21 av Linda Färdig

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun