Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolan Borggården

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Borggården

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bergmans Allé 10

VinslövRektor

Ursula Söderlund

Telefon: 0451-26 62 37


Skicka meddelande till

Ursula I Söderlund

Specialpedagog

Susanne Månsson

Telefon: 0451-26 77 98

Avdelningar

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Kök: 0451-26 64 50

Handlingsplaner

På den här sidan samlar vi våra handlingsplaner, riktlinjer och policydokument. Dessa dokument styr vårt sätt att arbeta.

Sidan uppdaterades 2016-02-18 av Monica Olsson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun