Förskolan Borggården

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Borggården

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bergmans Allé 10

Vinslöv

Avdelningar

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Kök: 0451-26 64 50Rektor

Ursula Söderlund

Telefon: 0451-26 62 37

Specialpedagog

Susanne Månsson

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande

Förskolan Borggården

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Förskolan Borggården och till ett lekfullt lärande.

Kontakt

Besöksadress: Bergmans allé 10, Vinslöv

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Om förskolan

Förskolan Borggården har fem avdelningar, vilka till viss del är åldersuppdelade men som även samarbetar mellan avdelningarna och delar gemensamma utrymmen på förskolan. Vi arbetar utifrån våra värdeord som är glädje, gemenskap, hälsa och välbefinnande. På vår förskola finns ett tillagningskök där maten lagas från grunden i så stor utsträckning som möjligt.


Utemiljön

Vi har två varierade och lekfulla gårdar som är ålders- och utvecklingsanpassade. Vi har även en Atriumgård som vi kan använda till rörelselekar.


Med ett härligt och varierande närområde, arbetar vi ofta utanför förskolans område med fokus på barns utforskande och upptäckande förmågor.


Så här arbetar vi

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett levande verktyg i vårt arbete. Våra "värdeord" är: Glädje, Gemenskap, Hälsa och välbefinnande. Under ht 19 / vt 20 arbetar vi med fokusområdet Hållbar utveckling där alla våra fem avdelningar ingår.


Vi arbetar för

  • Varje barn ska finna glädje i att vistas i förskolan.
  • Alla ska känna sig sedda, trygga, omtyckta och välkomnade. Barn och vuxna ska känna ömsesidig respekt för varandra och uppleva glädje och gemenskap.
  • Tillgodose varje barns behov, se möjligheter till att utvecklas.
  • Verksamheten ska möta upp barnens intresse och ge barnen inflytande.
  • Att verksamheten präglas av olika uttrycksformer, som t.ex. lek, sång, drama, rörelse och skapande.
  • Barnens ska få möjlighet att vistas i olika miljöer.
  • Köket ska vara involverad i vår verksamhet som en del i vårt arbete med Hälsa och välbefinnande. Barnen blir inbjudna till att vara delaktiga i matlagning och bakning.

Sidan uppdaterades 2020-10-15