Förskolan Borggården

Välkommen till Förskolan Borggården och till ett lekfullt lärande.

Kontakt

Besöksadress: Bergmans allé 10, Vinslöv

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55


Skicka post till förskolan

 

Om förskolan

Vi arbetar utifrån våra värdeord som är glädje, gemenskap, hälsa och välbefinnande. På vår förskola finns ett tillagningskök där maten lagas från grunden i så stor utsträckning som möjligt.


Våra avdelningar

Förskolan Borggården har fem avdelningar, vilka till viss del är åldersuppdelade men som även samarbetar mellan avdelningarna och delar gemensamma utrymmen på förskolan.
Spiran 1-2 år

Skatten 1-2 år

Bryggan 3-4 år

Tornet 3-5 år

Kronan 5-6 år

Vi har åldersindelade barngrupper för att på ett stimulerande och kreativt sätt få möjlighet att utmana varje barn. Våra avdelningar och gemensamma miljöer (salarna) ska vara föränderliga efter barns intressen och vårt nuvarande projekt för att väcka nyfikenhet och lust att upptäcka, leka och lära.


Utemiljön

Vi har två varierade och lekfulla gårdar som är ålders- och utvecklingsanpassade. Vi har även en Atriumgård som vi kan använda till rörelselekar.


Med ett härligt och varierande närområde, arbetar vi ofta utanför förskolans område med fokus på barns utforskande och upptäckande förmågor.


Så här arbetar vi

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett levande verktyg i vårt arbete. Våra "värdeord" är: Glädje, Gemenskap, Hälsa och välbefinnande. Under ht 19 / vt 20 arbetar vi med fokusområdet Hållbar utveckling där alla våra fem avdelningar ingår.


Vi arbetar för

  • Varje barn ska finna glädje i att vistas i förskolan.
  • Alla ska känna sig sedda, trygga, omtyckta och välkomnade. Barn och vuxna ska känna ömsesidig respekt för varandra och uppleva glädje och gemenskap.
  • Tillgodose varje barns behov, se möjligheter till att utvecklas.
  • Verksamheten ska möta upp barnens intresse och ge barnen inflytande.
  • Att verksamheten präglas av olika uttrycksformer, som t.ex. lek, sång, drama, rörelse och skapande.
  • Barnens ska få möjlighet att vistas i olika miljöer.
  • Köket ska vara involverad i vår verksamhet som en del i vårt arbete med Hälsa och välbefinnande. Barnen blir inbjudna till att vara delaktiga i matlagning och bakning.

Sidan uppdaterades