Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskolan Borggården

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskolan Borggården

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bergmans Allé 10

Vinslöv

Avdelningar

Skatten: 0451-26 64 51

Spiran: 0451-26 64 52

Bryggan: 0451-26 64 53

Tornet: 0451-26 64 54

Kronan: 0451-26 64 55

 

Kök: 0451-26 64 50


Förskolechef

Birgitta Elmström

Telefon: 0451-26 77 99

Specialpedagog

Susanne Månsson

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande till

Förskolan Borggården

Karta

Välkommen till Förskolan Borggården och till ett lekfullt lärande.

Förskolan Borggården/Foto: Kristina Stridh Isberg

Om förskolan

Borggårdens förskola är en nyöppnad förskola, med fem avdelningar, belägen i Norra delen av Vinslöv.

 

Utemiljön

Förskolan har närhet till skog och strövområde som vi ofta utnyttjar.

 

Så här arbetar vi

Vi arbetar mycket med musik och skapande i olika former. Vi använder pedagogisk dokumentation som ett levande verktyg i vårt arbete. Våra "värdeord" är: Glädje, Gemenskap, Respekt.

 

Vi arbetar för:  

  • Att tycka det är roligt att komma till förskolan.
  • Att alla känner sig sedda och omtyckta och att de känner sig välkomna. Barn och vuxna ska känna ömsesidig respekt för varandra och vi ska ha roligt tillsammans.
  • Att vi engagerade pedagoger sätter barnet/barnen i fokus.
  • Att kunna tillgodose varje barns behov, se möjligheter.
  • Vi ägnar mycket tid till det enskilda barnet och samtidigt få in dem i en fungerande grupp.
  • Att verksamheten präglas av mycket lek, sång, rörelse och skapande.

Sidan uppdaterades 2017-04-26 av Gunvor Borre

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube