Förskolan Änglabus

Postadress

Hässleholms församling

Box 234

281 23 Hässleholm 

Besöksadress

Gamla Prästgården

Hästveda

Telefon: 0451-77 62 53Rektor

Malin Gånemo

Telefon: 0451-77 62 51

Hemsida

Svenskakyrkan Hästveda-Farstorp

Frågor om ansökan och kö

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Förskolan Änglabus (Fristående förskola)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Änglabus finns i gamla prästgården i Hästveda. Förskolan drivs av Svenska kyrkan. Här finns 32 platser för barn 1-5 år.

Förskolan Änglabus, Hästveda

Om förskolan

Änglabus är en fristående förskola med Svenska kyrkan, Hässleholms församling som huvudman. Vi finns i gamla prästgården i Hästveda och har plats för 30 barn. Vi har en kristen profil och prioriterar utevistelse. Här finns engagerade och medvetna pedagoger och maten lagas på förskolan av en egen kokerska. Vi arbetar efter devisen ”på en liten förskola blir ditt barn stort”. Det ska kännas bra att lämna sitt barn hos oss!


Utemiljön

Utevistelsen är prioriterad på Änglabus och den stora, lummiga prästgårdsparken inbjuder till lek och rörelse. Här finns gamla fruktträd, klätterträd och stora bokar som ger skugga varma dagar. Barnen leker gärna i uteköket, klättrar i motorikbanan och åker i pulkabacken. De små barnen sover middag utomhus året runt. Skogen i närområdet ger möjlighet till andra lekar och lärtillfällen.


Profil

Förskolan har en kristen profil. Verksamheten vilar på en kristen värdegrund som lyfter fram alla barns unika värde precis som de är. Vi vill förmedla livsglädje, en tro på sig själv och på framtiden. Vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi firar kristna högtider.


Så här arbetar vi

Vi arbetar med olika projekt. Ett projekt utgår från barnens intressen och kan vara under kortare eller längre tid. Ett projekt kan innehålla sång och musik, drama, skapande aktiviteter, matematik, teknik och naturvetenskap, språk i tal och skrift m.m. Projektet tar avstamp i läroplanens mål för förskolan och syftar till lärande och utveckling för barnen.

Vi bygger upp lärmiljöer med material för olika åldrar för att inbjuda till lek och aktivitet. Vi vill erbjuda valmöjligheter och utveckla självständighet hos varje barn. Arbetet med värdegrunden pågår ständigt. Dokumentation är en viktig del i lärprocessen.


Återkommande inslag i verksamheten är gympa i församlingshemmet och utedagar då vi gör utflykter i förskolans närområde.


Ett gott föräldrasamarbete är viktigt för oss. Tillsammans kan vi göra det allra bästa för barnen under förskoletiden.


Välkommen att ringa eller besöka oss!

Sidan uppdaterades 2018-12-28 av Gunvor Borre