Fornbackens förskola

Välkommen till Fornbackens förskola som ligger centralt placerad med bra kommunikationer och gångavstånd till det mesta i Hässleholm såsom skog, lekplats och kulturhus.

Fornbackens förskola, Hässleholm

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Skytteliden 1, Hässleholm

Söderhavet: 0451-26 87 74

Gunghästen: 0451-26 87 78

Lönneberga: 0451-26 87 77

 

Om förskolan

Fornbackens förskola har tre avdelningar. Söderhavet och Gunghästen har barn mellan ett och fyra år, medan Lönnebergas barn är mellan tre och sex år.


På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt en specialpedagog. Tillsammans med förskolechefen arbetar vi gemensamt för att ”varje barn ska få bli sitt bästa” utifrån sina förutsättningar.


Förskolan har eget kök vars kökspersonal lagar all mat. Det mesta görs från grunden. Köket följer Livsmedelsverkets rekommendationer ”Bra måltider i förskolan”.


Fornbackens förskola har en stor lummig, kuperad utemiljö, som inbjuder till motorisk träning och upptäckarglädje. Hos oss kan barnen leka i förskolans egen skog vars miljö är ganska orörd eller på platser som är anpassade utifrån barnens intressen och behov. Här sker lek, lärande och utforskande.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Barnkonventionen och barn- och utbildningsnämndens mål ”alla ska få bli sitt bästa”. Förskolans värdeord glädje, respekt och omtanke genomsyrar tillsammans med övriga styrdokument förskolans arbete.


Vi lyssnar på barnen och vill få dem att förstå och känna att de är viktiga. Det är så vi stärker deras självförtroende och självbild.


Förskolan ska erbjuda barnen en likvärdig utbildning och undervisningen ska innefatta hela läroplanens innehåll. Den didaktiska frågan ”vad ska läras” är grundläggande i undervisningen. Vi ser på lärande som en lärandeprocess, där barnens tankar, åsikter och intressen får utrymme i arbetet med läroplanens mål.


Vi vet att kunskap och lärande sker i möte och sampel med andra människor samt i mötet med olika material i lärmiljön. Vi anser att lärande får bäst bäring om det sker i lustfyllda sammanhang, i utforskande lärandelekar där barn och pedagoger upplever och upptäcker tillsammans.


Vi vill att alla som kommer till förskolan ska uppleva en atmosfär och miljö som är välkomnande, tillåtande, samspelande och lärande. Förskolan är barnens arena vilket för oss innebär att förskolans lärmiljöer är tillgängliga för barnen och utformas efter deras behov och intressen. Barn är små kompetenta individer med samma behov som vuxna av att bli sedda och bemötta utifrån den människa de är. De ska ges möjligheter att handla utifrån egna initiativ, att bli lyssnad till, förstådd samt kärleksfullt bemött. Ett relationistiskt förhållningssätt hos samtlig personal är nyckeln för detta.


Sidan uppdaterades