Villa-Dala

Barnen på Villa-Dala är 3–4 år.

På avdelningen lägger vi stor vikt på att materialet i lärmiljön är på barnens nivå samt tillgängligt. För att nå våra mål använder vi material, leken samt olika metoder för att fånga barnens intresse.

Det sociala samspelet mellan barnen, samt barn - vuxen lägger vi stort fokus på så barnen kan läsa av de sociala koderna som finns i samhället.

Vi pedagoger strävar ständigt efter att utmana barnen så de får ett livslångt lärande och har en bred grund att stå på i sin fortsatta resa i livet.


Sidan uppdaterades