Stubben

Barnen på Stubben är 3–4 år.

Vi på Stubben lägger stor vikt vid vår lärmiljö. Här får barnen mötas av lekmaterial som är tillgängligt för dem och som lockar till kreativitet, fantasi och socialt samspel.

För oss är leken ett viktigt inslag såväl i den planerade som den spontana undervisningen, där barnen får möjlighet att utforska och utveckla sina språkliga, skapande, digitala, matematiska och naturvetenskapliga förmågor samtidigt som de undersöker och utmanar olika sociala koder. I leken får barnen dessutom möjlighet att mötas både i den fysiska och digitala världen.


Sidan uppdaterades