Stora torg

Stora torg ligger i anslutning till Stubben, Villa Dala och Rulletorp. Stora torg är en mötesplats för alla barn från alla avdelningar men främst är det 2,5–5 år som kommer dit. Detta för att vi vet att de allra yngsta barnen har ett behov att lära känna sina närmsta pedagoger och miljö när de möter förskolan för första gången.

Stora torg ger möjlighet för barnen att skapa nya relationer med kompisar från andra avdelningar, barnen kan ha sociala samspelslekar i hemvrån. Där finns även ett litet bord där barnen kan samspråka med varandra.

 

En annan mötesplats för barnen är den digital/analog hörna. Där barnen kan prova på att programmera både analogt och med digitala hjälpmedel, som Blue-bott, Sphero eller Ozobot. Där finns det också förstoring/ljusbord, Usb-ägg och green screen tavla.

 

Barnen har även möjlighet att sitta vid små “öar” på golvet och leka med statsbyggnader, bondgård, dinosaurier eller dockhus.

 

Vid samlingsbordet mitt på torget finns det möjlighet för barnen att använda sin kreativitet till att rita och måla. Barnen kan också utmana sig i de motoriska rörelserna genom att klippa och klistra. Här vid detta bord finns även möjlighet för barnen att utmana sig i strategi, logiskt tänkande, turtagning med hjälp olika spel. Men barnen kan också lära sig matematik, koordination, motorik, problemlösning samt stärka sin självkänsla genom att lyckas lägga pussel.

 

På torget finns även en mötesplats där barnen kan utmana sig i den motoriska träningen samt ha rörelselek. Barnen kan använda sig av projektorn som finns här till att röra och dans till musik.

 

Öga handkoordination kan barnen utmana sig genom att spela bowling ensam eller tillsammans med någon kompis.

 

Ärtpåsarna som vi själva har gjort kan barnen träna sin motorik samt precision att tex fånga den eller kunna kasta ner den i en korg. Ärtpåsarna har bokstäver eller siffror på sig, så på detta sätt kan barnen få en förståelse av skriftspråk. Barnen kan bilda ord eller namn men de kan också använda sig av matematik med hjälp av siffrorna.


Sidan uppdaterades