Rulletorp

Barnen på Rulletorp är just nu 4–5 år.

Pedagoger lägger stor vikt på att förbereda barnen inför grundskolan och stävar ständigt efter att främja barnens lustfyllda och livslånga lärande.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska få delaktighet och inflytande över sin vistelse här på förskolan samt att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga, bli självständiga och kunna fungera väl i en social miljö.

Våra fokusområden är språkutveckling och digitalisering, där vi erbjuder varierade aktiviteter som stimulerar och utmanar barnens språkliga och digitala erfarenheter.


Sidan uppdaterades