Lille-Måns

Barnen på Lille-Måns är 1–3 år.

På Lille-Måns lägger vi stor vikt på att få tilltro till sig själv, känna att de är delaktiga och ha inflytande i verksamheten samt känna glädje till både sina egna och andras framgångar.

Genom anknytning och trygghet kommer barnen våga utforska och lära sig nya saker, för att sen kunna lägga grunden till positiva och kreativa barn som tror på sig själv.

Alla barn ska få utveckla en social kompetens, genom samspel och samarbete, vara en bra kompis, vem är på förskolan och vem är hemma, kunna varandras namn, känna empati för andra, djur och natur, känna grupptillhörighet.

På avdelningen har vi babblarna som hjälpmedel för att få en struktur. Dessa små färgglada figurer är oftast välkända för de små barnen.


Sidan uppdaterades