Kruse

Barnen på Kruse är 1–3 år.

Det vi lägger vikt vid är barnens trygghet samt att de har inflyttande över sin dag på förskolan. Genom att vi har trygga barn, så får baren ett ständigt lärande under sin vistelsetid på förskolan.

Det sociala samspelet mellan barnen, samt även barn – vuxen lägger vi stort fokus på så barnen kan läsa av de sociala koderna som finns i samhället.

Vi pedagoger strävar ständigt efter att utmana barnen så de får ett livslångt lärande och har en bred grund att stå på i sin fortsatta resa i livet.


Sidan uppdaterades