Föräldrasamverkan

På Ella förskola har vi

  • Daglig kontakt med föräldrarna
  • Föräldraaktiv inskolning
  • Föräldramöte
  • Utvecklingssamtal
  • Olika evenemang som föräldrar bjuds in till under året
  • Föräldrasamverkan


Sidan uppdaterades