Föräldrasamverkan

Vi välkomnar alla familjer hit till Dalhagens förskola. Det är viktigt för oss på förskolan att ni föräldrar känner trygghet och förtroende med oss pedagoger så att vi tillsammans kan bygga relationer med varandra. Ni får väldigt gärna kontakta och besöka oss för att få en inblick i vår verksamhet.

Föräldrars inflytande

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Sidan uppdaterades