Dalhagens förskola

Besöksadress

Dalhagens förskola

Röingegatan 88

281 37 Hässleholm

Telefon: 0451-897 20Rektor

Ulrika Nilsson

Föräldrasamverkan

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Vi välkomnar alla familjer hit till Dalhagens förskola. Det är viktigt för oss på förskolan att ni föräldrar känner trygghet och förtroende med oss pedagoger så att vi tillsammans kan bygga relationer med varandra. Ni får väldigt gärna kontakta och besöka oss för att få en inblick i vår verksamhet.

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlig heter till inflytande.(Lpfö -98/-10 s.13)

 

Sidan uppdaterades 2018-11-29