Dalhagens förskola

Besöksadress

Dalhagens förskola

Röingegatan 88

281 37 Hässleholm

Telefon: 0451-897 20Rektor

Ulrika Nilsson

Dalhagens förskola (Fristående förskola)

Dalhagens förskola

”Hela vår verksamhet utgår från tanken att läsning spelar en central roll för den emotionella, intellektuella och sociala utvecklingen hos barn och unga. Böckerna är en nyckel, ett fönster till samhället och världen”

 

Litteraturprisvinnare till Astrid Lindgrens minne, ALMA, 2007


Maria Beatriz Medina, verksamhetschef Banco del Libro

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Dalhagens förskola är en fristående förskola med litteraturprofil.

Dahlhagens förskola är den lilla förskolan med den familjära känslan som kommer låta barnen uppleva läroplanens alla mål med utgångspunkt från litteraturen.

 

Dahlhagens förskola blir en litteraturförskola

Dalhagens Förskola arbetar mot att bli en litteraturförskola som har fokus att höja alla barns språkliga kompetens som i sin tur skapar bättre förutsättningar att lyckas i skolan och därmed i livet.

 

Om du vill veta med kan du läsa på hemsidan www.dalhagensforskola.selänk till annan webbplats

 

Dahlhagens förskola kommer att:

  • utveckla förskolans olika miljöer
  • fortbilda pedagogerna genom utbildning/kurser, studiebesök, litteratur mm.
  • ha ett nära samarbete med Hässleholms bibliotek
  • att arbeta med både analoga och digitala verktyg

”Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet.” (SOU2012)


Invigning

Vi inviger vår ”nya” förskola torsdagen den 24 september 2020 .

 

Håll utkik på Dahlhagens förskolas hemsida www.dalhagensforskola.selänk till annan webbplats för vidare information.


Har du frågor?

Kontakta Rektor Ulrika Nilsson 0761-98 97 20

Om oss

Dahlhagens förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat.


Dalhagens förskola är en enskild förskola med kristen huvudman som är belägen i ett villaområde med närhet till natur och stadsmiljö.


På förskolan finns det plats för 32 barn fördelade på tre åldersindelade avdelningar där det arbetar 6 pedagoger. Vår kokerska lagar fantastisk mat från grunden och som är till största del ekologisk och närproducerad.


Dahlhagens förskola använder en app som heter ”Tyra – den kompletta förskoleappen”. Där kan du/ni som vårdnadshavare lägga in barnets/barnens schema, sjukanmäla, få information från förskolan samt ta del av ditt/ert barns vardag på förskolan. Se mer information om appen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Så här arbetar vi


Vision och verksamhetsinriktning

Vår vision är att vi med vårt arbete vill bidra till goda uppväxtvillkor för varje enskilt barn under deras tid på förskolan. Verksamheten ska präglas av utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Vi vill bygga varaktiga och fördjupade relationer tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger.


Vår barnsyn och vårt förhållningssätt

Vi ser ett barn som kan, ett barn som vill växa, lära sig, utforska och känna stolthet. Vi vill arbeta för starka och accepterande barn där grundtryggheten vilar i deras självtillit och självförtroende.


Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsredskap för oss pedagoger att synliggöra och tydliggöra barnens läroprocesser samt se våra egna tankar och processer. Det är också i den pedagogiska dokumentationen som barnen får ta del av och se sitt eget lärande i reflektioner tillsammans med pedagoger och andra barn. Vi för pedagogisk dokumentation kring våra projekt där vi tydligt kan se att det är barnens frågor, nyfikenhet och intresse som tillsammans med lyhörda och medforskande pedagoger för det valda projektet framåt.

 

Projektarbete

Vi har projektarbete som arbetsmetod och som grund för den pedagogiska dokumentationen. Projektets form
och innehåll kan komma från barnen såväl som från oss pedagoger. Det kan vara både kortare projekt och sådana som sträcker sig över en längre tid. Det är vi pedagoger som skapar förutsättningar och ger barnen verktyg för att kunna utforska och fördjupa sig i projektet, men det är barnens tankar, funderingar och nyfikenhet som leder projektets riktning och innehåll. Syftet med ett projektinriktat arbete är att skapa lust och glädje, väcka nyfikenhet och ge barnen tillgång till sina egna och kamraternas teorier. Varje projekt utvärderas och vi ställer oss frågor som t.ex. vad har barnen fått större förståelse för, om och genom projektet? Vad har varit bra och mindre bra, vad tar vi med oss in i nästa projekt?


Sidan uppdaterades 2020-06-25