Dalhagens förskola (Fristående förskola)

Dalhagens förskola är en fristående förskola med litteraturprofil. Dahlhagens förskola är den lilla förskolan med den familjära känslan som kommer låta barnen uppleva läroplanens alla mål med utgångspunkt från litteraturen.

Kontakt

Besöksadress: Röingegatan 88, Hässleholm

Rektor Magdalena Egertz, 0451-897 20, 0761-98 97 20

Dalhagens förskolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om oss

Dahlhagens förskola är den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Dalhagens förskola är en enskild förskola med kristen huvudman som är belägen i ett villaområde med närhet till natur och stadsmiljö.

På förskolan finns det plats för 32 barn fördelade på tre åldersindelade avdelningar där det arbetar sex pedagoger. Vår kokerska lagar mat från grunden och som är till största del ekologisk och närproducerad.


Våra avdelningar

Sagodalen

Avdelning för de yngre barnen. Där finns plats för cirka 14 barn i åldrarna cirka 1-3 år. Där arbetar tre pedagoger. Miljön på avdelningen är föränderlig och anpassad för barnens ålder och intresse. Den ska skapa nyfikenhet, lust och glädje, och utgår från ett språkstärkande lärande med litteraturen i fokus.


Läslusen

Avdelning för barn som är cirka 3-6 år. Där finns plats för ca 18 barn och där arbetar tre pedagoger. Miljön på avdelningen är föränderlig och anpassad för barnens ålder och intresse. Den ska skapa nyfikenhet, lust och glädje, och utgår från ett språkstärkande lärande med litteraturen i fokus.

Appen Tyra

Dahlhagens förskola använder en app som heter ”Tyra – den kompletta förskoleappen”. Där kan du/ni som vårdnadshavare lägga in barnets/barnens schema, sjukanmäla, få information från förskolan samt ta del av ditt/ert barns vardag på förskolan.

Så här arbetar vi

Vision och verksamhetsinriktning

Vi vill bidra till goda uppväxtvillkor för varje barn under deras tid på förskolan. Verksamheten ska präglas av utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Vi vill bygga varaktiga och fördjupade relationer tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger.

 

Vår barnsyn och vårt förhållningssätt

Vi ser ett barn som kan, ett barn som vill växa, lära sig, utforska och känna stolthet. Vi vill arbeta för starka och accepterande barn där grundtryggheten vilar i deras självtillit och självförtroende.


Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsredskap för oss pedagoger att synliggöra och tydliggöra barnens läroprocesser samt se våra egna tankar och processer. Det är också i den pedagogiska dokumentationen som barnen får ta del av och se sitt eget lärande i reflektioner tillsammans med pedagoger och andra barn. Vi för pedagogisk dokumentation kring våra projekt där vi tydligt kan se att det är barnens frågor, nyfikenhet och intresse som tillsammans med lyhörda och medforskande pedagoger för det valda projektet framåt.


Projektarbete

Vi har projektarbete som arbetsmetod och som grund för den pedagogiska dokumentationen. Projektets form och innehåll kan komma från barnen såväl som från oss pedagoger. Det kan vara både kortare projekt och sådana som sträcker sig över en längre tid. Det är vi pedagoger som skapar förutsättningar och ger barnen verktyg för att kunna utforska och fördjupa sig i projektet, men det är barnens tankar, funderingar och nyfikenhet som leder projektets riktning och innehåll. Ett projektinriktat arbete ska skapa lust och glädje, väcka nyfikenhet och ge barnen tillgång till sina egna och kamraternas teorier.

 

Varje projekt utvärderas och vi ställer oss frågor som till exempel vad har barnen fått större förståelse för, om och genom projektet? Vad har varit bra och mindre bra, vad tar vi med oss in i nästa projekt?

Sidan uppdaterades