Citronfjärilens förskola (Fristående förskola)

Citronfjärilens förskola är den enda förskolan i kommunen, som driver pedagogisk verksamhet och omsorg även på kvällar, nätter och helger. Förskolan har plats för 40 barn. 

Citronfjärilens förskola

Kontakt

Besöksadress: Norregatan 10, Hässleholm

Rektor Raluca Dragoman

0706-78 64 42, e-post till Citronfjärilen


Öppettider förskola

Måndag-fredag klockan 6.30-18.30.


Öppettider barnomsorg, obekväm arbetstid

Måndag-fredag klockan 18.30-6.30.

Lördag-söndag och helgdag - dygnet runt.


Våra avdelningar

På avdelningen Citronfjärilen är barnen under dagtid. Att få vara i en mindre grupp under delar av dagen gynnar barnens lärande. Vi delar därför in barnen i två mindre åldersgrupper under större delen av dagen.


Avdelningen Nattugglan tar emot barn mellan klockan 18.30 och 06.00.

 

Pedagogisk profil

Förskolans verksamhet präglas av intresse för musik med ett stort utbud av instrument, musiksamlingar och upplevelser av olika musikgenrer. Musik spelar en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. Musik utvecklar tal, känslor och lyssnande. Musik ger också möjligheter till den spontana rörelsen och glädjen i att få dansa på många olika sätt.


Citronfjärilens förskola hämtar inspiration från Montessoripedagogik. Den bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig själv. Stor vikt läggs vid att varje barn ska ha medinflytande och känna eget ansvar. Förskolan har ett rikt utbud av Montessoris material. På förskolan finns även utbildade Montessorilärare med lång erfarenhet.

Så här arbetar vi

Vi sätter alltid barnens intressen och utveckling främst. Det gäller både för det enskilda barnet och för gruppen som helhet. Hos oss finns ett stort engagemang och vi strävar efter en trygg och kärleksfull atmosfär där vi har fokus på närhet, gemenskap och utveckling.


Utomhusmiljön inbjuder till stor motorisk aktivitet med väl avvägt material. Vi arbetar aktivt med läroplanen för förskolan och i våra projektarbeten dokumenterar vi barnens läroprocesser.


Sidan uppdaterades