Sörgården

På Sörgården har vi 14 barn i åldern 1–3.

Skapa trygghet, lärande och utveckling

På Sörgården har vi ett tematiskt arbetssätt. Det innebär att vi väljer ut ett tema inom ett område som barnen visat intresse för. Detta arbetssätt ger barnen goda möjligheter att lära, utvecklas, bygga på sin självkänsla och få känna sig som en tillgång i barngruppen.

 

  • Vi arbetar för att skapa en trygg barngrupp och har fokus på att alla ska få bli sitt bästa.
  • Vi fokuserar mycket på digitala verktyg i vår undervisning med barnen.
  • Barnen är både ute och inne om dagarna och ibland går vi till lekspatser eller skogen utanför förskolan.
  • Varje dag efter lunch får barnen sova i vagnar eller på madrass antingen ute eller inne på avdelningen.
  • Vi arbetar kontinuerligt med lärmiljön inne på Sörgården för att gynna barnens utveckling och lärande.

Välkomna till oss på Sörgården!

Sidan uppdaterades