Bullerbyns förskola

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bullerbyns förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stattenavägen 33

281 33 Hässleholm

Telefon: 0451-26 87 81

Våra avdelningar

Lillgården: 0451-26 80 43

Mellangården: 0451-26 80 44

Smulgården: 0451-26 80 42

Solgården: 0451-26 80 46

Sörgården: 0451-26 80 45

Ängsgården: 0451-26 80 47

Äpplegården: 0451-26 87 41
Rektor

Maria Larsson

Telefon: 0451-26 87 81

Specialpedagoger

Semra Ahmetovic

Telefon: 0451-26 62 38

Skicka meddelande

Maria Larsson

Rektor

Solgården

Solgården är en småbarnsavdelning med 12 barn i åldern 1-3 år. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss på Solgården och skapa en positiv kontakt med förskolan.

Vi arbetar för att alla barn ska bli sedda och få medverka i den mån de vill och kan i leken, planerad aktivitet och utomhuslek samt att utvecklas efter sin egen förmåga. Ett av våra mål är att utveckla språket hos barnen, bland annat genom sånger, sagor och teckenkommunikation (TAKK). Dagligen har vi samling som är en gemensam stund tillsammans där repetition ger igenkänning. Tillsammans skapar vi glädje och har roligt tillsammans! Välkomna!

Sidan uppdaterades 2019-01-13 av Gunvor Borre