Solgården

Solgården är en yngrebarnsavdelning med 14 barn i åldern 1 till ca 3-3,5 år. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss på Solgården och skapa en positiv kontakt med förskolan.

Barn blir sedda

Vi arbetar för att alla barn ska bli sedda och få medverka i den mån de vill och kan i leken, planerad aktivitet och utomhuslek samt att utvecklas efter sin egen förmåga.

 

Ett av våra mål är att utveckla språket hos barnen, bland annat genom sånger, sagor och teckenkommunikation (TAKK). Dagligen har vi samling som är en gemensam stund tillsammans där repetition ger igenkänning. Leken är även en viktig del i barnens språkutveckling i samspel med andra barn och pedagoger.

 

Vi är ute och leker de flesta dagar, och har tillgång till bra och varierad utemiljö.

Vi skapar glädje och har roligt tillsammans.

 

Välkomna till oss på Solgården!

Sidan uppdaterades