Bullerbyns förskola

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bullerbyns förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stattenavägen 33

281 33 Hässleholm

Telefon: 0451-26 87 81

Våra avdelningar

Lillgården: 0451-26 80 43

Mellangården: 0451-26 80 44

Smulgården: 0451-26 80 42

Solgården: 0451-26 80 46

Sörgården: 0451-26 80 45

Ängsgården: 0451-26 80 47

Äpplegården: 0451-26 87 41
Rektor

Maria Larsson

Telefon: 0451-26 87 81

Specialpedagoger

Semra Ahmetovic

Telefon: 0451-26 62 38

Skicka meddelande

Maria Larsson

Rektor

Smulgården

Smulgården är en småbarnsavdelning, med 13 barn i åldern 1-3 år. För oss är det viktigt att alla barn och föräldrar känner sig trygga och trivs hos oss.

* Vi vill att alla barn ska få leka och ha roligt och utvecklas efter sin egen förmåga.

* Vi arbetar mycket med barns språkutveckling - genom sånger och sagor.

* Vi är ute och leker de flesta dagar, och har tillgång till bra och varierad utemiljö.

* Vi delar ofta upp barnen i små grupper, för att skapa en lugn miljö. I grupperna jobbar vi med färg och form, vatten, sand, lera med mera.

Sidan uppdaterades 2019-01-13 av Gunvor Borre