Smulgården

Smulgården är en småbarnsavdelning för barn i åldern 1-3,5 år. Vi arbetar för att skapa trygghet och bygga goda relationer till barn och vårdnadshavare, då vi vet att tryggheten är grunden för att lära och utvecklas. Vi planerar våra undervisningar/aktiviteter utifrån barnens behov och intressen samt deras tidigare kunskap och erfarenhet.

Leken och språket

Vi utgår ifrån leken eftersom barn lär och utvecklas genom att få leka på olika sätt. Vi erbjuder barnen varierade miljöer, vi leker både ute och inne, vi besöker till exempel skogen för att få bättre förståelse för djur och natur.

 

Vi har sagoberättelser och sångsamling för barnen flera gånger i veckan för att barnen ska bekanta sig med nya begrepp och utveckla sitt språk. Vi arbetar med språket på olika sätt och använder TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) dagligen.

 

För oss är det även viktigt att barnen känner glädje inför att komma till förskolan och när de befinner sig här. Vi arbetar för att skapa en lugn och harmonisk miljö så att barnen inte blir stressade. Vi delar på barngruppen för att erbjuda meningsfulla lärtillfällen.

 

På Smulgården är det viktigt att vi har roligt tillsammans och att alla ska få bli sitt bästa.

Välkomna till oss på Smulgården!

Sidan uppdaterades