Mellangården

På Mellangården har vi 20 barn i åldern 3-6 år. Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna. 

Se barnens behov

För oss är det viktigt att se varje barns behov och skapa en trygg miljö. Vår miljö på avdelningen är ständigt i förändring. Vi utgår från barnens lek och behov. Vi går till skogen, biblioteket och parkerna i vårt närområde.


Ett av våra mål är att utveckla språket hos barnen och öka deras intresse för skriftspråket. Det gör vi bland annat i form av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).


Tecken ger tre vägar till förståelse;

  • Det man ser.
  • Det man hör.
  • Det man känner.

Det underlättar för förståelsen av det som sägs.

Sidan uppdaterades