Mellangården

På Mellangården har vi 21 barn i åldern 3-6 år. Vårt mål är att barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna.

Se barnens behov

För oss är det viktigt att se varje barns behov och skapa en trygg och inspirerande miljö som lockar barnen till lek och lärande. Vår miljö på avdelningen är ständigt i förändring och vi utgår från barnens lek och behov.

 

Vi går till skogen, biblioteket, gymnastiksalen och parkerna i vårt närområde. Vi delar även barngruppen i smågrupper ibland, för en lugnare miljö samt en större utveckling hos barnen.

 

Även i våra projekt ser vi till varje individs behov och utveckling.

 

Ett av våra mål är att utveckla språket hos barnen och öka deras intresse för skriftspråket. Det gör vi bland annat i form av TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Det underlättar för förståelsen av det som sägs.

 

Tecken ger tre vägar till förståelse;

  • Det man ser.
  • Det man hör.
  • Det man känner.

Hos oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans.

 

Välkomna till oss på Mellangården!

Sidan uppdaterades