Ängsgården

Vi har plats för 21 barn i åldern 3-6 år. Att barn skall känna sig trygga, utvecklas och trivas här på förskolan, i barngruppen och med vår personal är viktiga mål vi arbetar med på vår avdelning. Är barn trygga blir de mer självständiga och vågar röra sig och utforska förskolans och närområdets olika lek- och lärmiljöer.

Leka, utvecklas och lära genom möten och projekt

Projekten vi arbetar med på Ängsgården utgår från barnens intressen och förmågor. Projekten sträcker sig ofta över flera terminer.

 

Vi har utelek varje dag oavsett väder, eftersom rörelse och frisk luft gynnar hälsan, stärker kroppen och ökar koncentrationsförmågan. Bullerbyns gård såväl som närområdet runt förskolan utnyttjas flitigt, där finns mycket att upptäcka och utforska.

 

Leken är ett viktigt verktyg för utveckling och ett ökat lärande. Vi planerar därför in så barnen får mycket tid för lek både på egen hand, parvis och i grupp.

När vi arbetar på Ängsgården använder vi AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) för att förstärka språket och det talade ordet. Exempel på AKK är olika bildstöd samt tecken som är hämtade från svenska teckenspråket (TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

 

Arbetet för att ge barnen rätt förutsättningar så de blir trygga i barngruppen, tillsammans med pedagogerna och i förskolans olika miljöer på går hela tiden. Tillsammans skapar vi trygghet, tillit och lärande.

 

Välkomna till oss på Ängsgården!

Sidan uppdaterades