Bullerbyns förskola

Bullerbyn ligger vid Stattenaområdet i Hässleholm. Förskolan har nära till skogen, badhuset, ishallen, hembygdsparken och till kulturhuset med bibliotek och teaterföreställningar. Vi har ett eget kök där all mat tillagas.

Kontakt

Besöksadress: Stattenavägen 33, Hässleholm

Lillgården 0451-26 80 43

Mellangården 0451-26 80 44

Smulgården 0451-26 80 42

Solgården 0451-26 80 46

Sörgården 0451-26 80 45

Ängsgården 0451-26 80 47

Äpplegården 0451-26 87 41

Rektor Maria Larsson, 0451-26 87 81


Om förskolan

Bullerbyn är en mångkulturell förskola som består av sju avdelningar. Fyra avdelningar är för barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar är för barn i åldern 3-6 år.

Bullerbyns 1-3 år avdelningar

Lillgården

Smulgården

Solgården

Sörgården


Bullerbyns 3-6 år avdelningar

Mellangården

Ängsgården

Äpplegården


Utemiljön

På Bullerbyns förskola finns det många utemiljöer med öppna ytor där barn får möjlighet att utvecklas genom leken. Miljön inspirerar och stimulerar barn till att vilja leka. Vi har en stor gemensam utemiljö, ängen där barn i samspel med barn och/eller vuxna kan utvecklas och läras.


Så här arbetar vi

Bullerbyn är en förskola för alla barn, vi ser till allas lika värde och bemöter barnen utifrån deras behov.

Att barn ska känna trygghet har alltid varit viktigt på Bullerbyn därför arbetar vi kontinuerligt för att bygga relationer till barn och vårdnadshavare. Vi arbetar utifrån läroplanens mål, barnkonventionen och andra styrdokument. Vi vet att lek är grunden för all lärande, därför arbetar vi kontinuerligt med att skapa förutsättningar så att barn får möjlighet att utvecklas och läras genom lek. Vi arbetar även med digitala verktyg för att erbjuda barnen en adekvat digital kompetens.

Sidan uppdaterades