Fröet

1-2 åringar

På avdelning Fröet går de yngsta barnen. Här lägger vi stor vikt vid barnens första möten med lera, vatten och färg. Vårt syfte är att barnen ska få en relation till dessa material då detta är något som barnen sedan möter kontinuerligt under sin tid på vår förskola.

Läroprocesserna dokumenteras i ord och bild för att barnens förändrade kunnande ska synliggöras både för oss pedagoger och föräldrarna, men mer för barnen själva.

 

På avdelning Fröet är det viktigaste att arbeta med anknytning. Vad vi kallar "golvets pedagogik" är det som råder och gemensamt utforskande av den nya värld som barnen möter när de börjar på förskolan.

Årets projekt;

"Barnen för naturen, naturen för barnen" är ett gemensamt projekt med förskolorna Mio och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling.

Se mer om våra projekt

Sidan uppdaterades