Boken

4-5 åringar

Undersökning av lava

Årets projekt

"Barnen för naturen, naturen för barnen" är ett gemensamt arbete mellan Bergmanska förskolan och förskolorna Mio och Frö & Freja. Projektet handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling.

Se mer om våra projekt

Sidan uppdaterades