Våra avdelningar

För att miljön ska kunna utmana barnen på ett stimulerande och kreativt sätt har vi valt att ha våra avdelningar åldersindelade.


Miljön är föränderlig för att barnens nyfikenhet och lust att lära ska väckas.


Alla barn i förskolan, stora som små ingår i något projektarbete. Genom att arbeta i projekt skapar barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Deras erfarenheter, deras nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara på och utmanas vidare i de hundra språken.


Fröet är en 1-2 års avdelning

Kotten är en 2-3 års avdelning

Boken är en 4-5 års avdelning

På vår förskola har vi förmånen att ha en stor gemensam ateljé, där barnen får möjlighet att skapa och utforska på djupet.

Projekt

Läsåret 20/21 heter projektet; Tillsammans tar vi ett steg mot en omsorgsfull värld och en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi gemensam intelligens.Detta är ett gemensamt projekt med förskolorna Mio och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling. Föregående års projekt "barnen för naturen, naturen för barnen" för oss vidare till fokus på gruppens betydelse i mötet med världen där både hållbara relationer och hållbar miljö samspelar.


Läs mer om våra projekt.

Sidan uppdaterades