Studiebesök

Förskolan ska vara en plats för möten mellan barn-barn, barn-pedagoger, pedagoger-föräldrar, pedagoger-pedagoger. Vi vill synliggöra barnen på förskolorna Bergmanska, Frö & Freja och Mio, så att vårt arbete på sikt kan förändra samhället.

Kontakt

Om du som föräldrer vill besöka Bergmanska förskolan inför ditt barns förskolestart, ring till förskolan 0451-26 77 44.

Byta erfarenheter och tankar

Vi ser det som ett stort värde att utbyta erfarenheter och tankar med andra människor genom studiebesök och/eller föreläsningar.
Vi tar emot studiebesök på någon av förskolorna under 2-3 timmar. Ni har möjlighet att välja innehåll utifrån ämnen nedan:

  • Rundtur på avdelningarna
  • Historik - förändringsarbete
  • Barnsyn - kunskapssyn
  • Pedagogisk dokumentation
  • Miljön som den tredje pedagogen
  • Projektinriktat arbetssätt
  • Organisation
  • Pedagogrollen

Sidan uppdaterades