Projekt

På förskolan driver vi projekt och vi samarbetar då gärna med andra förskolor. Projekten bidrar till att utveckla barnens kreativitet, kritiska tänkande och samarbetsförmåga.

Läsåret 20/21 heter projektet; Tillsammans tar vi ett steg mot en omsorgsfull värld och en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi gemensam intelligens.Detta är ett gemensamt projekt med förskolorna Bergmanska och Frö & Freja, som handlar om barns och pedagogers relation till naturen och hållbar utveckling.


Föregående års projekt "barnen för naturen, naturen för barnen" för oss vidare till fokus på gruppens betydelse i mötet med världen där både hållbara relationer och hållbar miljö samspelar. Individualiseringen har fått stor påverkan på vårt samhälle och genom vårt projekt vill vi lyfta gruppens betydelse för människans och naturens hållbara utveckling. . "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.” (ur Läroplanen)


Sven Bremberg, docent i socialmedicin, menar att vi behöver förbereda barnen för framtiden genom att ge dem möjlighet att utveckla sin kreativitet, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga. Detta är viktiga egenskaper för att möta de behov som finns för att skapa en ny berättelse.


Världen behöver en ny berättelse, skapad av och för våra barn. För att möjliggöra detta behöver barnen få möjlighet att skapa och bibehålla hållbara relationer; till varandra, sig själva, naturen och samhället. Att utveckla deras förståelse för hur viktig känslomässiga relationer är för att i framtiden skapa hållbara sociala relationer både genom digitala plattformar och fysisk kontakt. Genom att ta vara på varje barns tankar, nyfikenhet och fantasi inspirera barnen att förvalta vår planet.


Varför ett gemensamt projekt?

Med gemensamma frågeställningar skapar vi ett lärande pedagoger emellan. Alla kan bidra med sina erfarenheter. Det blir ett kreativt samarbete, där den kollegiala fortbildningen finns som en röd tråd under projektets gång.

Sidan uppdaterades