Bergmanska förskolan

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bergmanska förskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Stora Torggatan 16

288 32 Vinslöv

Våra avdelningar

Fröet: 0451-26 77 44

Kotten: 0451-26 77 45

Kastanjen: 0451-26 77 46

Boken: 0451-26 77 47


Rektor

Annette Johansson

Telefon: 0451-26 77 32

Specialpedagog

Vakant

Telefon: 0451-26 77 98

Skicka meddelande

Handlingsplaner

  • Ingen giltig användare vald.

På den här sidan samlar vi våra handlingsplaner, riktlinjer och policydokument. Dessa dokument styr vårt sätt att arbeta.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen ska innehålla både främjande insatser och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska bygga på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Det ska också finnas rutiner för hur de anställda ska agera om någon i personalen får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier.

Den ska följas upp och utvärderas varje år.


  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling


Arbetsplan

Vi har en Arbetsplan som tydligt visar vår vision och verksamhetsinriktning. Den berättar också om hur vår organisation är uppbyggd, om barns rättigheter tillika pedagogers skyldigheter, våra värdeord, vår samverkan om miljön som den tredje pedagogen samt hur vi jobbar med pedagogisk dokumentation. Här kan du även läsa om vårt projektinriktade arbetssätt och om de hundra språken.


Vår Arbetsplan vänder sig till pedagogerna på förskolorna men också till föräldrar, politiker och övrig ledningspersonal inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Sidan uppdaterades 2018-12-27