Backstugans förskola

Förskolan är belägen i ett naturskönt område nära Hässleholms tätort.

Backstugans förskola, Stoby

Foto: Roger Johansson

Kontakt

Besöksadress: Mäster Olofs Väg, Stoby

Rektor Angela Jonsson
0451-26 78 68, e-post till Angela Jonsson

 

Skicka post till förskolan


Om förskolan

Backstugans förskola ligger i Stoby 5 km från Hässleholm. I närområdet har vi tillgång till skogen, pulkabacke på vintern och en allmän lekpark mm. Backstugan har en stimulerande miljö både ute och inne. Den består av tre avdelningar med 20 barn på varje mellan 1-6 år. Det arbetar tre pedagoger på varje avdelning.


2021/22 har vi fokus på Värdegrunden och Hållbar språkutveckling. Vi strävar efter att varje barn ska bli sitt bästa. Läroplanen, Lpfö-18, är en daglig del av verksamheten.


Utemiljön är välplanerad med olika lekredskap, stor gräsmatta, pulkabacke, gungor, sandlådor och rutschkanor i två olika storlekar för att utmana både stora och små barn.


Inomhusmiljön är inbjudande oh föränderlig beroende på barngruppens sammansättning. Barn och pedagoger skapar tillsammans en lärande miljö som stimulerar varje barns behov.


Backstugans förskola har tillagningskök där en kock arbetar. Det tillagas både mat från grunden och halvfabrikat. Köket tillgodoser både allergier och alternativkost.

Sidan uppdaterades