Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

  • Ingen giltig användare vald.

Föräldrasamverkan innebär att förskolans personal och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att tillsammans utveckla förskolans verksamhet. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter.

Forum för samråd

Vid varje förskoleenhet ska det finnas forum för samråd med  barn och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna.


Rektorn ansvarar för att det finns forum och att barn, elever och vårdnadshavare informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd (Skollagen 4 kap. § 13-14).


För övrigt arbetar varje förskola med föräldrasamverkan på olika sätt. Läs mer på förskolornas egna sidor.


Sidan uppdaterades 2019-12-17