Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

  • Ingen giltig användare vald.

Familjedaghem är ett alternativ till förskola eller fritidshem och innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem. I Hässleholms kommun erbjuder vi familjedaghem för barn mellan ett och tolv år.

I ett familjedaghem är ditt barn i en lugn hemmiljö och mindre barngrupp. Verksamheten ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Det finns en specialpedagog knuten till pedagogiska omsorgen.


Dagbarnvårdarna har ett nära samarbete med varandra och förskolorna och gör ofta gemensamma aktiviteter.

Här finns våra familjedaghem

Hässleholms tätort

Här finns två dagbarnvårdare. En i den västra delen, och en i den södra delen av staden. Här erbjuds ditt barn en verksamhet i hemmiljö och liten barngrupp.

Lämna synpunkter på verksamheten Hässleholm västeröppnas i nytt fönster


Sösdala

I Sösdala finns en dagbarnvårdare. Här erbjuds ditt barn en lugn hemmiljö och liten barngrupp.

Lämna synpunkter på verksamheten Sösdalaöppnas i nytt fönster


Tyringe

I Tyringe finns två dagbarnvårdare, båda på Tvärskogsområdet. Här erbjuds ditt barn en lugn hemmiljö och liten barngrupp.

Lämna synpunkter på verksamheten Tyringeöppnas i nytt fönster


Vinslöv

Utanför Vinslöv, några kilometer norrut i Sörby, finns en dagbarnvårdare. Här erbjuds ditt barn en lugn hemmiljö och liten barngrupp. Dagbarnvårdaren samarbetar med en av förskolorna i Vinslöv.

Lämna synpunkter på verksamheten Vinslövöppnas i nytt fönster


Fristående familjedaghem

Citronfjärilen

Citronfjärilen erbjuder familjedaghem på kvällar, nätter och helger i centrala Hässleholm. Om du arbetar kvällar, nätter och helger så kan du ansöka om en plats på Citronfjärilen.

Citronfjärilen


Lokatten

Lokattens flerfamiljsystem är en unik barnomsorg med fokus på nära samarbete mellan föräldrar och trygghet i vardagen, bland annat genom att föräldrarna deltar i verksamheten. Lokatten utgår från ett hem i Tyringe och är ofta på utflykter i Hässleholm och Kristianstad. På Lokatten finns det flera vuxna med pedagogiska utbildningar och de arbetar mycket med att möta barnen med respekt och omsorgsfull närvaro.


Pedagogisk omsorg för dig med obekväm arbetstid

Citronfjärilen som ligger i centrala Hässleholm erbjuder familjedaghem på kvällar, nätter och helger.

Läs mer om Citronfjärilen.Pedagogogisk omsorg styrs av:
Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorgPDF (pdf, 222 kB) och kommunala mål och riktlinjer.

Sidan uppdaterades 2020-07-10