Taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan gäller från och med 2022-01-01

(Barn nr 1 = det yngsta placerade barnet)

Högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa är 52 410 kr

TAXA 1


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

3 %

1 572 kr

Barn 2

2 %

1 048 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4

Ingen avgiftTaxa 1 gäller för

  1. Barn från 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år.
  2. Barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden juni till augusti fram till övergång till fritidshem.
  3. Barn i behov av särskilt stöd under perioden juni till augusti.
TAXA 2


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2,25 %

1 179 kr

Barn 2

1,50 %

786 kr

Barn 3

0,75 %

393 kr

Barn 4

Ingen avgiftTaxa 2 gäller för

  1. Barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden september till maj, som har behov av omsorg utöver allmän förskola, fram till övergång till fritidshem.
  2. Barn i behov av särskilt stöd som under perioden september till maj har behov av omsorg överstigande 15 timmar per vecka.

I taxa 2 har hänsyn tagits till kostnadsfri allmän förskola genom att avgiften reducerats med 25 %. 

TAXA 3


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2 %

1 048 kr

Barn 2

1 %

524 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4

Ingen avgiftTaxa 3 gäller för

  1. Barn på fritidshem från 6 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
  2. Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar per vecka) från 1 år fram till övergång till fritidshem. 

Föreskrifter till taxan

Allmän förskola

Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna ska fördelas under terminstid med 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri.


Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har, under terminstid, rätt till kostnadsfri förskola upp till 15 timmar per vecka.


Lovplacering inom fritidshem 

Lovplacering erbjuds skolbarn från 6 år som endast är i behov av omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift enligt taxa 3 tas ut tre gånger per år:

  • Avgift för januari – april debiteras i januari
  • Avgift för maj – augusti debiteras i maj
  • Avgift för september till – december debiteras i september 

Övergång till lovplacering kan endast ske i januari, maj eller september.


Avgifter

Avgiften avser innevarande månad och tas ut 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan frånvaro. I samband med inskolning är högst 10 dagar per barn avgiftsfria.

Sidan uppdaterades