Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Köhandläggare enskild verksamhet:
Anette Larsson
Telefon 0451-26 72 43

Köhandläggare kommunal verksamhet:

Tina Nyberg

Telefon 0451-26 72 02

Agneta Pettersson
Telefon 0451-26 87 62

Skicka ett meddelande till:

Maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan gäller från och med 2018-01-01

Högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa är 46 080 kr.

TAXA 1


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

3 %

1 382 kr

Barn 2

2 %

922 kr

Barn 3

1 %

461 kr

Barn 4

Ingen avgift


 

Taxa 1 gäller för

  1. Barn från 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år.
  2. Barn fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden juni till augusti fram till övergång till fritidshem.
  3. Barn i behov av särskilt stöd under perioden juni till augusti.
TAXA 2


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2,25 %

1 037 kr

Barn 2

1,50 %

691 kr

Barn 3

0,75 %

346 kr

Barn 4

Ingen avgift


 

Taxa 2 gäller för

  1. Barn fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden september till maj, som har behov av omsorg utöver allmän förskola, fram till övergång till fritidshem.
  2. Barn i behov av särskilt stöd som under perioden september till maj har behov av omsorg överstigande 15 timmar per vecka.

I taxa 2 har hänsyn tagits till kostnadsfri allmän förskola genom att avgiften reducerats med 25 %. 

 

TAXA 3


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2 %

922 kr

Barn 2

1 %

461 kr

Barn 3

1 %

461 kr

Barn 4

Ingen avgift


 

Taxa 3 gäller för

  1. Barn på fritidshem från 6 år t o m vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
  2. Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar per vecka) från 1 år fram till övergång till fritidshem. 

Föreskrifter till taxan

Allmän förskola

Barn har rätt till allmän förskola fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna ska fördelas under terminstid med 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri.


Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har, under terminstid, rätt till kostnadsfri förskola upp till 15 timmar per vecka.

 

Lovplacering inom fritidshem 

Lovplacering erbjuds skolbarn från 6 år som endast är i behov av omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift enligt taxa 3 tas ut tre gånger per år:

  • Avgift för januari – april debiteras i januari
  • Avgift för maj – augusti debiteras i maj
  • Avgift för september till – december debiteras i september 

Övergång till lovplacering kan endast ske i januari, maj eller september.


Avgifter

Avgiften avser innevarande månad och tas ut 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan frånvaro. I samband med inskolning är högst 10 dagar per barn avgiftsfria.

Sidan uppdaterades 2018-01-08 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube