Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 70 00 växel


 

Köhandläggare enskild verksamhet:
Anette Larsson
Telefon 0451-26 72 43

Köhandläggare kommunal verksamhet:

Cecilia Palmér

Telefon 0451-26 87 62

 

Tuula Gullberg
Telefon 0451-26 78 06

Skicka ett meddelande till:

Avgifter och regler

Hässleholms kommun använder sig av maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp, för närvarande 1 425 kr/månad.

Inkomsttak 2019

Inkomsttaket för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem höjs till 47 490 kronor per månad från och med den 1 januari 2019. Här är avgifterna för 2019PDF (pdf, 49.4 kB).


Maxtaxa 2019

Ny maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från och med den 1 januari 2019. Inkomsttaket höjs till 47 490 kronor per månad. Här är avgifterna från och med 1 januari 2019PDF (pdf, 49.4 kB).

Maxtaxa

MaxtaxanPDF (pdf, 49.4 kB) grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och enskilda verksamheter. Avgiften är inkomstrelaterad.


För att du ska få rätt avgift måste du lämna en inkomstuppgift.PDF (pdf, 182.4 kB) Du kan välja att inte uppge någon inkomst. Då godkänner du att betala den högsta avgiften (maxtaxan).


Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt från förskolan, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Barn mellan 3 och 5 år och barn i behov av särskilt stöd betalar en lägre avgift under perioden september-maj. Tänk på att du mister din plats om du inte betalar barnomsorgsavgiften.


Här kan du läsa om hur du gör för att få räkningen direkt till din Internetbank.


Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy.


Om du får ändrad inkomst

När hushållet får ändrade inkomster och det påverkar avgiften är det viktigt att du så snart som möjligt lämnar in en ny inkomstuppgift.


Sidan uppdaterades 2019-10-28

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer