Avgifter och regler

Hässleholms kommun använder sig av maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp, för närvarande 1 478 kr/månad.

Avgifter 2020

Taxa förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.


Inkomsttak 2020

Inkomsttaket för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är 49 280 kronor per månad.


Maxtaxa 2020

Maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är 1 478 kronor per månad.

Maxtaxa

Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och enskilda verksamheter.


För att du ska få rätt avgift måste du lämna en inkomstuppgift. Du kan välja att inte uppge någon inkomst, då godkänner du den högsta avgiften (maxtaxan).

Lämna inkomstuppgift.PDF (pdf, 182 kB)


Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt från förskolan, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Barn mellan 3 och 5 år och barn i behov av särskilt stöd, betalar en lägre avgift under perioden september - maj. Tänk på att du mister din plats om du inte betalar barnomsorgsavgiften.

Så här får du räkningen direkt till din internetbank.


Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy.


Om du får ändrad inkomst

När hushållet får ändrade inkomster och det påverkar avgiften, är det viktigt att du snarast lämnar ny inkomstuppgift.


Sidan uppdaterades 2020-10-20