Hässleholms kommun

Avgifter för förskolan

Hässleholms kommun använder sig av maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2022

Taxan gäller från och med 2022-01-01

(Barn nummer ett = det yngsta placerade barnet)

Högsta avgiftsgrundande inkomst för maxtaxa är 52 410 kr

TAXA 1


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

3 %

1 572 kr

Barn 2

2 %

1 048 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 1 gäller för:

 1. Barn från ett år till höstterminen det år barnet fyller tre år.
 2. Barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år under perioden juni till augusti fram till övergång till fritidshem.
 3. Barn i behov av särskilt stöd under perioden juni till augusti.

TAXA 2


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2,25 %

1 179 kr

Barn 2

1,50 %

786 kr

Barn 3

0,75 %

393 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 2 gäller för:

 1. Barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år under perioden september till maj, som har behov av omsorg utöver allmän förskola, fram till övergång till fritidshem.
 2. Barn i behov av särskilt stöd som under perioden september till maj har behov av omsorg överstigande 15 timmar per vecka.

I taxa 2 har hänsyn tagits till kostnadsfri allmän förskola genom att avgiften reducerats med 25 %.

TAXA 3


Avgiftstak

Maxtaxa

Barn 1

2 %

1 048 kr

Barn 2

1 %

524 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Barn 4

Ingen avgift


Taxa 3 gäller för:

 1. Barn på fritidshem från sex år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.
 2. Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar per vecka) från ett år fram till övergång till fritidshem.

Allmän förskola

Barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola innebär rätt till 525 timmar per år i förskola. Timmarna fördelas under grundskolan terminstid med 15 timmar per vecka. Allmän förskola är avgiftsfri.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till kostnadsfri förskola upp till 15 timmar per vecka.

Lovplacering inom fritidshem

Lovplacering erbjuds skolbarn från sex år som endast är i behov av omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift enligt taxa 3 tas ut tre gånger per år:

 • Avgift för januari – april, debiteras i januari.
 • Avgift för maj – augusti, debiteras i maj.
 • Avgift för september till – december, debiteras i september.

Övergång till lovplacering kan endast ske i januari, maj eller september.

Avgifter

Avgiften avser innevarande månad och tas ut 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan frånvaro. I samband med inskolning är högst 10 dagar per barn avgiftsfria.

Maxtaxa 2022

Maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är 1 572 kronor per månad.

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att hushållet lämnar aktuella inkomstuppgifter. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och enskilda verksamheter. Du kan välja att inte lämna inkomstuppgift, då godkänner du den högsta avgiften (maxtaxan). 

Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt från förskolan, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Barn mellan tre och fem år, och barn i behov av särskilt stöd, har en reducerad avgift under perioden september - maj. Tänk på att du riskerar att mista din plats om du inte betalar barnomsorgsavgiften.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

 • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
 • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: