Ansök eller säg upp barnomsorgsplats med blankett

Du kan ansöka och säga upp din barnomsorgsplats även med blankett.

Blankett till ansök och säg upp omsorgsplats Pdf, 193 kB. (Pdf, 193 kB)

Lämna in din ansökan så snart så snart som möjligt, men tidigast åtta (8) månader innan du behöver platsen. Det är dagen då din fullständiga ansökan lämnas in som ködatumet gäller från.


Det är viktigt att det datum du anger att du vill ha pltsen från i ansökan är korrekt. Om du tackar nej till den plats som erbjuds på det angivna datumet och på enheten som är ditt första val kommer ditt ködatumet att flyttas fram. Mer om det kan du läsa i de kommunala föreskrifterna.


Om du inte har fått köbekräftelse inom en månad var god kontakta köhandläggarna.


Våra förskolor och fritidshem

Tabell över våra förskolor och fritidshem

Ort/ område

Förskolor/ pedagogisk omsorg

Fritidshem

Ballingslöv

Lövkojans förskola

Ballingslövs fritidshem

Bjärnum

Haga förskola

Hattstugans förskola 

Bjärnums fritidshem

Emmaljunga

Junibackens förskola

Junibackens fritidshem

Farstorp

Lyckans förskola

Farstorps fritidshem

Finja

Stubbens förskola

Finja fritidshem

Häglinge 

Solrosens förskola, ek. förening (fristående)

Solrosens fritidshem, ek.förening (fristående)

Hässleholm

Centrum/Öster

88:an, montessoriförskola (avvecklas sommaren 2022)

Fornbackens förskola

Kyrkklockan förskola, Svenska Kyrkan (fristående)

Vildmarkens förskola

Linnéskolans fritidshem

Hässleholm

Finjasjöpark/Hassellunden 

Sjumilaskogens förskola

Stralsunds Naturförskola

Thoren Framtid fritidshem (fristående)

Hässleholm

Kristinehem/Ekedal 


Läreda fritidshem

Hässleholm

Ljungdala 

Fyrklöverns förskola

Treklöverns förskola

Ängslyckans förskola

Ljungdala fritidshem

Hässleholm

Röinge 

Dalhagens förskola, Göingekyrkan New Life (fristående)

Noten, Musikförskola

Röinge förskola

Röinge fritidshem

Hässleholm

Stattena 

Bullerbyns förskola

Lilla Björn förskola (avvecklas våren 2022)

Villa Lärkan AB, montessoriförskola (fristående)

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)


Hässleholm

T4-området 

Citronfjärilen (fristående) (dag-, kväll-, helg- och nattomsorg)

Alma montessoriförskola (start maj 2022)

Ekbacken, montessoriförskola )avvecklas vår/sommar 2022)

Gäddans förskola (avvecklas sommaren 2022)

Harpan, förskola Pingstkyrkan (fristående)

Norregårds Kulturförskola

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Hässleholms Montessoriskolas fritidshem

Hässleholm

Väster

Grönängens förkola (start 1 mars 2022)

Juvelens förskola (avvecklas sommaren 2022)

Syrsan, hörselförskola

Vena Friskvårdsförskola

Grönängsskolans fritidshem

Silviaskolans fritidshem

Västerskolans fritidshem

Hästveda

Hästhovens förskola

Hasselbacken

Änglabus, förskola Svenska kyrkan (fristående)

Hästveda fritidshem

Hörja

Växthusets förskola

Hörja fritidshem

Mala


Mala fritidshem

Röke


Röke fritidshem

Stoby

Backstugans förskola

Stoby fritidshem

Sörby

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)


Sösdala

Ella förskola

Lillgårdens förskola

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Lejonskolans fritidshem

Tormestorp

Tormestorps förskola (start augusti 2022)

Kärnhusets förskola (avvecklas sommaren 2022)

Speldosans förskola

(avvecklas sommaren 2022)

Tormestorps fritidshem

Tyringe

Metropol, förskola

Solgläntans förskola

Stallbackens förskola

Stjärnans förskola, Svenska kyrkan (fristående)

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Rymdens fritidshem

Stenbockens fritidshem

Stjärnans fritidshem, Svenska kyrkan (fristående)

Vankiva

Midgårds Kulturförskola

Prästkragens förskola, Svenska kyrkan (fristående)


Verum

Brogårdens förskola

Brogårdens fritidshem

Vinslöv

Bergmanska förskolan

Borggården, förskola

Frö & Freja, förskola

Mio, förskola

Skogsbrynets förskola

Furutorps fritidshem

Söderparks fritidshem

Vittsjö

Bäckabro förskola

Solstrålen, montessoriförskola

Vittsjö fritidshem

Västra Torup

Västra Torups förskola

Västra Torups fritidshem


Skicka ansökan till:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 HÄSSLEHOLM

SFI/Etablering

SFI/Etablering kommer att kontaktas för att samordna barnets placering med samma startdatum.


Allmän förskola 15 timmar/vecka

Allmän förskola gäller barn från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Placeringen följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att barnet inte erbjuds plats på lov- och studiedagar. Placeringen är avgiftsfri.

Läs mer om allmän förskola


Stöd till barn och elever

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Information om att barnet är i behov av särskilt stöd kan komma från förskolans personal, barnet eller barnets vårdnadshavare eller på annat sätt. Då ska rektor se till att barnet ges sådant stöd. Du som vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Läs mer om stöd till barn och elever

Har du frågor?

Ring samordnande köhandläggare 0451-26 70 00

Belinda Englund, belinda.englund@hassleholm.se

Tuula Gullberg, tuula.gullberg@hassleholm.se

Sidan uppdaterades