Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år som de fyller tre år.

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och det är därför viktigt att alla barn har tillgång till den. Allmän förskola syftar till att alla barn ska få pedagogisk stimulans och gruppgemenskap för att förbättra sina möjligheter till lärande och positiv utveckling.

 

Flicka i gul väst luktar på en blomma

Foto: Ann-Louise Ebbesson

Tid då allmän förskola erbjuds

Hässleholms kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i övrigt av förskolan, i samråd med föräldern. Allmän förskola följer grundskolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Om ditt barn inte har plats på en förskola

Barn som inte redan har plats i förskolan, erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Erbjudandet om allmän förskola skickas hem till dig i februari-mars. Det gäller även barn som är placerade i pedagogisk omsorg.
Skolans läsårstider och lov.


Hur ansöker jag om allmän förskola?

Du som vill ansöka om allmän förskola till ditt barn gör det enklast via vår e-tjänst.

Ansökan ska vara Hässleholms kommun tillhanda senast 15/4.

Om ditt barn har plats på en förskola

Om ditt barn redan har en förskoleplats behöver du inte göra någonting.
OBS! Om du endast önskar allmän förskola måste du meddela detta genom att lämna ett nytt schema via vår webbplats.

Om ditt barn har behov av mer tid än 15 timmar per vecka får du en reducerad avgift september - maj.

Avgifter förskola


Om ditt barn har plats i pedagogisk omsorg

Om ditt barn redan har en plats i pedagogisk omsorg och önskar överflyttning till förskola, måste du ansöka om förskoleplats via vår e-tjänst.


Kommunala föreskrifter

Mer om ansökan, kö, turordning, förtur, plats, uppsägning, avgifter och ärendegång.

Kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 676 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 676 kB).


För ytterligare information kontakta:
Samordnande köhandläggare:
Tel: 0451-26 78 06
E-postadress: tuula.gullberg@hassleholm.se

Tel: 0451-26 72 03
E-postadress: sara.holmer@hassleholm.se

Sidan uppdaterades