Allmän förskola

Allmän förskola betyder att alla barn har rätt till förskola.

Flicka i gul väst luktar på en blomma

Foto: Ann-Louise Ebbesson

Tid då allmän förskola erbjuds

Hässleholms kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i övrigt av förskolan, i samråd med föräldern. Allmänna förskolan följer grundskolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.

Om ditt barn inte har plats på en förskola

Barn som inte redan har plats i förskolan, erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Erbjudandet om allmän förskola skickas hem till dig i februari-mars. Det gäller även barn som är placerade i pedagogisk omsorg. Den allmänna förskolan är gratis. Barnen får vara på förskolan 15 timmar i veckan och följer skolans läsårstider och lov.
Skolans läsårstider och lov.


Reducerad avgift

Om ditt barn har behov av mer tid än 15 timmar per vecka, eller behöver plats utöver den tid när allmän förskola erbjuds, får du en reducerad avgift september - maj.

Avgifter förskola

Om ditt barn har plats på en förskola

Om ditt barn har en förskoleplats för att du har ett omsorgsbehov, så får du en reducerad avgift september - maj.

Avgifter förskola


Om ditt barn har plats i pedagogisk omsorg

Ditt barn erbjuds plats i förskola eftersom allmän förskola inte finns i pedagogisk omsorg. Förskola och pedagogisk omsorg är olika verksamheter som styrs av olika måldokument.


Om du tackar nej till allmän förskola och väljer att låta barnet vara kvar i pedagogisk omsorg, erbjuds du samma ekonomiska villkor som gäller för den allmänna förskolan (beslut i Hässleholms Kommunfullmäktige (2002-08-26)). 


Kommunala föreskrifter

Mer om ansökan, kö, turordning, förtur, plats, uppsägning, avgifter och ärendegång.

Kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Pdf, 676 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 676 kB).

Sidan uppdaterades