Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Allmän förskola

  • Ingen giltig användare vald.

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar på tillgängligheten - alla barn har rätt till förskola.

Flicka i gul väst luktar på en blomma

Foto: Ann-Louise Ebbesson

Tid när allmän förskola erbjuds

Hässleholms kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka. Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka, men bestäms i övrigt av förskolan, i samråd med föräldern. Allmänna förskolan följer grundskolans läsår vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov och studiedagar.


Om ditt barn inte har en plats på en förskola

De barn, som inte redan har plats i förskolan, erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Erbjudandet om allmän förskola skickas hem till dig i februari-mars. Det gäller även barn som är placerade i pedagogisk omsorg. Den allmänna förskolan är gratis. Barnen får vara på förskolan 15 timmar i veckan och följer skolans läsårstider och lov.


Om ditt barn har behov av mer tid än 15 timmar per vecka eller behöver plats utöver den tid när allmän förskola erbjuds får du en reducerad avgift under tiden september-maj.


Om ditt barn har en plats på en förskola

Om ditt barn har en förskoleplats för att du har ett omsorgsbehov, så får du en reducerad avgiftPDF (pdf, 72 kB) under perioden september-maj.


Om ditt barn har en plats i pedagogisk omsorg

Ditt barn erbjuds plats i förskola eftersom allmän förskola inte finns i pedagogisk omsorg. Förskola och pedagogisk omsorg är olika verksamheter som styrs av olika måldokument.


Om du tackar nej till allmän förskola och väljer att låta barnet vara kvar i den pedagogiska omsorgen erbjuds du samma ekonomiska villkor som gäller för den allmänna förskolan (beslut i Hässleholms Kommunfullmäktige (2002-08-26). 


Kommunala föreskrifter

Här kan du läsa om kommunala föreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 676 kB), när det gäller bland annat ansökan, kö, turordning, förtur, plats, uppsägning, avgifter och ärendegång.Mer information

Sidan uppdaterades 2020-03-05