Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Förskola och barnomsorg

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till förskolorna och familjedaghemmen i Hässleholms kommun. Här arbetar vi för att alla ska få bli sitt bästa.

Flicka i gul väst luktar på en blomma

Foto: Monica Olsson

Ansök om plats på förskola

Om du vill ha plats för ditt barn på en av våra kommunala eller fristående förskolor eller i pedagogisk omsorg måste du göra en ansökan om barnomsorg


Använd gärna vår e-tjänst!


Kvällar och nätter

Arbetar du kvällar, nätter eller helger kan ditt barn få plats på Citronfjärilenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som är en fristående verksamhet.


Välkommen att ta kontakt om du vill veta mer om oss. Kontaktuppgifterna hittar du i kontaktrutan överst på den här sidan och på förskolornas egna sidor.


Vad är förskola och vad är barnomsorg?

Här kan du läsa mer om de olika begreppen.


Vanliga frågor
Du som bor i kommunen och förvärvsarbetar eller studerar kan få plats för ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem. Barn mellan 1 och 5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har mot avgift rätt till 15 timmar per vecka i förskola .
Plats kan fås tidigast från ett års ålder.
Du kan ställa ditt barn i kö åtta månader innan du behöver plats. Anmälan görs på särskild blankett. Du kan också använda vår e-tjänst. Blanketter och  e-tjänster hittar du under Självservice.
Avgiften är inkomstrelaterad. I Hässleholms kommun tillämpas maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp som bestäms varje år. Avgiften erläggs varje månad så länge barnet uppehåller platsen, även vid frånvaro. Barn 3-5 år och barn i behov av särskilt stöd har en lägre taxa under perioden september-maj.   Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy och lagstadgad påminnelseersättning debiteras.
Ansökan görs på särskild blankett, som du hittar under självservice. Samma ansökningsblankett används för förskola, fritidshem och familjedaghem. Blanketten ska undertecknas och skickas till Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 281 80 Hässleholm. Du kan ansöka om plats tidigast åtta månader innan du behöver plats..
Ditt barn är garanterad en plats inom 4 månader från det att ansökan kommit till Barn- och utbildningsförvaltningen eller registrerats via vår e-tjänst. Placering kan erbjudas tidigare i mån av plats eller vid särskilda behov. Vi kan inte garantera att du får den plats du önskar, men om du blir erbjuden en annan förskola eller annat familjedaghem än du valt kan du stå kvar i kö till ditt förstahandsval. Under vissa perioder kan det vara svårare att få plats. Det är lättare att få den plats man önskar på hösten, då många sexåringar lämnar förskolan för att börja i förskoleklass och fritidshem.
Det är viktigt att du fyller i flera alternativ i din ansökan. Det ökar dina chanser att få en plats. Om du vill veta hur platstillgången ser ut kontakta någon av våra köhandläggare, se kontaktrutan under "avgifter och regler".
Du blir erbjuden en plats. När du har tackat ja till den erbjudna platsen skriver du ett avtal (schema). Schemat skickar du till Hässleholms kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 281 80 Hässleholm. Du ska även skicka in en inkomstuppgift för att rätt avgift ska kunna debiteras. Blanketterna hittar du under självservice. Kontakta förskolan/familjedaghemmet/fritidshemmet för att prata om hur inskolningen ska gå till.
Plats erbjuds normalt måndag-fredag kl. 06.30-18.30. Vid särskilda behov kan rektor besluta om förlängt öppethållande, tidigast från 06.00 och längst till 19.00. På  förskolor med endast en avdelning kan kortare öppettider förekomma. Citronfjärilen (pedagogisk omsorg) tar emot barn även på kvällar, nätter och helger. Personalen på våra förskolor och fritidshem har fyra dagars planering varje läsår och då är verksamheten stängd. De barn som är i behov av tillsyn dessa dagar erbjuds annan förskola/fritidshem.

Sidan uppdaterades 2020-03-05