Svenska som andraspråk

Postadress
Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress
Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se

Svenska som andraspråk

  • Ingen giltig användare vald.

Svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla förmågan att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala på svenska.

Svenska som andraspråk i grundskolan

Målet med undervisningen i ämnet svenska som andraspråk är att elever kan använda det svenska språket på samma sätt som elever, som har svenska som modersmål. Eleverna får möjlighet att utveckla förmågan att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala på svenska.


Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för en elev. Svenska som andraspråk kan anordnas för elever, som har ett annat språk än svenska som modersmål.


Rätten till undervisning i svenska som andraspråk gäller avsett vilken språknivå eleven befinner sig på eftersom alla elever har rätt till undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Ett betyg i ämnet svenska som andraspråk är likställt med ett betyg i svenska och ämnet kan läsas genom hela skoltiden.


Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk. Elever, som läser svenska som andraspråk, kan välja även detta som språkval i årskurs 6-9.


Språkvalsblanketten hittar du här.PDF (pdf, 157 kB)


Svenska som andraspråk i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan som har ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska som andraspråk i stället för svenska. Elever kan också läsa svenska eller Svenska som andraspråk som individuellt val.


Ämnet Svenska som andraspråk är indelat i tre gymnasiekurser - Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Gymnasiebetyg i Svenska som andraspråk är helt likvärdiga med betyg i svenska vid ansökan till högskolor och universitet.


När du söker till gymnasieskolan, anger du om du vill läsa Svenska som andraspråk på ansökningswebben Skanegy.se. Du kan även ansöka om att läsa Svenska som andraspråk under din gymnasietid. Du kontaktar i så fall din studie- och yrkesvägledare för information, om hur du ska göra.


Om du har frågor, vänd dig till...

  • rektorn på din grundskola.
  • studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola för hjälp med ansökan om att få läsa Svenska som andraspråk.

Sidan uppdaterades 2019-02-16